In het kader van het Jaar van de Fiets 2013 zijn de Fietsschool van de Fietsersbond en het Regionaal Orgaan Verkeersveiligheid Gelderland (ROVG) op zoek naar vrijwilligers die als fietsdocent aan de slag willen gaan. De Fietsschool biedt fietslessen aan verschillende groepen van jong tot oud. Doel van de fietslessen is de deelnemers beter technisch te leren fietsen, maar ook verkeersinzicht, vertrouwen en plezier in het fietsen komen aan bod. Er is op dit moment vooral vraag naar E-bike dagen voor senioren.  De Fietsschool werkt aan een netwerk van (voornamelijk vrijwillige) fietsdocenten verspreid over heel Nederland. We zijn nu op zoek naar nieuwe enthousiaste fietsdocenten die in Gelderland aan de slag willen gaan.

 

Naar wie is de Fietsersbond op zoek? Naast enthousiasme voor het fietsen, is het belangrijk dat de aankomende fietsdocenten enige ervaring hebben met het werken met groepen of in het onderwijs. En uiteraard tijd hebben voor de opleiding en vervolgens het werk als fietsdocent.

Tijdens een korte opleiding in Zwolle (vier dagen in april, mei en juni 2013) leer je fietsles geven aan verschillende doelgroepen, zoals kinderen, senioren en de beginnende fietser. De opleiding wordt afgerond met een stage. De fietsdocent gaat daarna, gecoördineerd door de Fietsschool, fietsvaardigheidslessen geven, zoals bijvoorbeeld tijdens de E-bike dagen voor senioren. 

Informatieavond
Voorafgaand aan de opleiding organiseert de Fietsschool een informatieavond over de opleiding tot fietsdocent. Deze vindt plaats op dinsdag 26 maart om 19.30u in Zwolle. Meer informatie over de Fietsschool, informatieavond, aanmelding opleiding en dergelijke staat op  www.fietsersbond.nl/fietsdocentopleiding