Of het lot het zo bepaald had, maar op de ochtend van de ledenvergadering  21 februari j.l. schreef ledenadministratrice, Annet te Selle, het 500e WGV lid in. Dat het 500e lid ook nog van iemand van het mannelijke geslacht bleek te zijn was helemaal geweldig. Daan van der Vee, bijna negen jaar oud bleek de gelukkige.

 

Daan gymt samen met elf andere jongens op de maandagmiddag, onder de deskundige leiding van René Eppingbroek, in de turnhal. Voorzitter Harrie Garritsen verraste het 500e lid samen met zijn clubgenoten tijdens hun trainingsuur op de maandagmiddag van 17.00 tot 18.00 uur. Daan mocht naast de felicitaties,  ook een certificaat en een complete gymuitrusting in ontvangst nemen. De andere turners werden getrakteerd en ontvingen allen een Epke handtekeningenkaart, met daarop de handtekening van Epke Zonderland. In totaal turnen en gymmen er bij de WGV 52 jongens en heren. Op zich is dat al heel bijzonder want veel gymclubs hebben geen jongensleden. De WGV mag zich echter verheugen over het feit dat men naast recreatieve leden zelfs over een twaalftal, op landelijk niveau turnende heren, beschikt. Een aantal van deze jongens turnt daarnaast bij WoGV, Woold. 

Het afgelopen half jaar groeide men met bijna 20%. Begin van dit seizoen stond de teller nog op 420 leden. Dat de komst van de turnhal, waarbij de WGV aan de totstandkoming , altijd proactief heeft meegewerkt, mede oorzaak is van deze groei is voor een ieder duidelijk. Toch heeft de WGV de laatste jaren ook op nadere manieren aan de kwaliteit van de gym- en turnlessen gewerkt. Zo organiseert men, omdat men van mening is dat goede trainers ook regelmatig bijgeschoold moeten worden, sinds vier jaar een landelijke bijscholingsdag. Afgelopen jaar namen naast de leiding van de WGV 237 andere trainers en trainsters deel aan deze bijscholingen. De leidsters voor de kleuters en peuters volgen momenteel, samen met de leidsters van de BSO van Stichting Welzijn Winterswijk, in het kader van de Sportimpuls een bijscholing gymkids.

Het daar geleerde brengt de leiding ook in de reguliere groepen in de praktijk. Ook maken de kinderen van de BSO op deze manier kennis met gymnastiek en de WGV in het bijzonder. De ouder en kind en de kleutergroepen groeiden het afgelopen jaar. Er kwamen aanmeldingen binnen voor alle andere jeugdgroepen. Naast de normale gym beschikt de WGV  momenteel over negen hiphop groepen. Anderhalf jaar geleden werd er met twee groepen begonnen inmiddels zijn het er negen, waaronder twee selectiegroepen en een groep voor 30+. Zaterdag 23 februari traden deze groepen voor het eerste voor het voetlicht. In BoogieWoogie werd een spetterende showcase neer gezet, waarbij meer dan 500 toeschouwers de handen menigmaal op elkaar kregen. Zoals het er nu uitziet zal de ledengroei de komende maanden verder voortzetten.