Het tijdelijk Toeristisch Recreatief Informatiepunt in het raadhuis wordt binnenkort een officiële VVV-vestiging. Het college van burgemeester en wethouders heeft besloten om het budget dat in de meerjarenbegroting was opgenomen voor de VVV/ANWB toe te kennen aan de stichting Winterswijk Marketing.

 

In de aanloop naar een nieuwe marketingorganisatie –waar ook de VVV deel van uitmaakt – is de stichting Winterswijk Marketing gevraagd om in 2013 de start en de exploitatie van de nieuwe VVV-vestiging op zich te nemen. Het college heeft het eindrapport over de nieuwe marketingorganisatie voor kennisgeving aangenomen.

In de afgelopen maanden hebben verschillende organisaties zich ingespannen om weer een VVV-vestiging in Winterswijk te krijgen. Het bestuur van de Stichting Winterswijk Marketing heeft op 19 februari jongstleden besloten om VVV-licentiehouder te worden. Ook hebben zij aangegeven om het komende jaar de activiteiten te blijven uitvoeren zoals gepland en daarnaast ook de VVV te exploiteren. Het komende jaar wordt gebruikt om een nieuwe marketingorganisatie goed van de grond te krijgen en een structurele oplossing te vinden voor de financiën van deze marketingorganisatie. Wethouder Gert Jan te Gronde: “We zijn blij dat het Toeristisch Recreatief Informatiepunt nu weer een officiële VVV-vestiging wordt.

De stichting Winterswijk Marketing heeft laten zien dat zij hiermee voorziet in een belangrijke behoefte. Met de vele bezoekers en toeristen die jaarlijks naar Winterswijk komen, kunnen we niet zonder een VVV. Nu zij de VVV gaan exploiteren krijgt ook het bezoekerscentrum langzaam vorm.”

Eén organisatie

In november 2011 is een eerste overleg geweest tussen Stichting bevordering Toerisme Winterswijk (STW), ABH-City, Ondernemersfonds Centrum Winterswijk (OFCW), stichting Winterswijk Marketing en de gemeente over de herstructurering van organisaties die zich bezighouden met de promotie van Winterswijk. Doel was om te komen tot één marketingorganisatie voor Winterswijk. Eén organisatie waar naast de taken en activiteiten van de stichting Winterswijk Marketing ook die van de VVV ondergebracht zouden worden.

Met het faillissement van de VVV in september 2012 werd de noodzaak voor deze organisatie alleen maar groter. De gemeente Winterswijk heeft een kwartiermaker aangesteld die opdracht kreeg een ondernemingsplan op te stellen voor de nieuwe organisatie. Het eindrapport geeft richting aan de manier waarop efficiënter omgegaan kan worden met mensen en middelen. Het doel van de nieuwe organisatie blijft hetzelfde namelijk: het verbeteren van het imago en de naamsbekendheid en Winterswijk aantrekkelijker maken voor bezoekers, bedrijven en instellingen en toekomstige inwoners. “Met de nieuwe organisatie wordt een kwaliteitsslag gemaakt door meer menskracht in te zetten en dubbel werk te voorkomen.

De nieuwe organisatie moet er voor zorgen dat we nog sterker in de schoenen staan als het gaat om de promotie van Winterswijk”, aldus wethouder Gert Jan te Gronde.