Dyslexie betekent letterlijk “niet kunnen lezen”, Bij dyslexie gaat lezen, spellen en ook zelfs schrijven, gezien de leeftijd en het onderwijsniveau, veel te moeizaam. Ongeveer 5% van de leerlingen kampt met ernstige lees-, spelling- en/of schrijfproblemen. Door deze problemen wordt vaak het leerpotentieel niet volledig benut.

 

Het inzetten van ICT hulpmiddelen heeft vele voordelen. Het biedt leerlingen de kans om hun talenten te ontplooien en onderwijs te volgen dat past bij hun capaciteiten. Het bevordert de zelfredzaamheid en het competentiegevoel. Leerlingen met dyslexie worden met hulpmiddelen zelfstandiger en dus minder afhankelijk van ouders en leerkrachten.
Door vroegtijdige inzet van hulpmiddelen kan de leerling zijn eigen niveau behouden dat kan zorgen voor een stimulans in het leervermogen. Hierdoor kunnen leerlingen zich maximaal ontwikkelen en zo volwaardig mogelijk functioneren in onze maatschappij.

Bij het maken van een keuze voor hulpmiddelen is het belangrijk dat u zich goed laten informeren. Het is belangrijk dat de eindgebruiker zich fijn voelt bij het middel en het product goed kan gebruiken en/of bedienen.

Op woensdag 14 maart verzorgt Opdidakt Supplies een training van het voorleessoftware programma ClaroRead bij Jetstream huiswerkbegeleiding in Winterswijk. ClaroRead wordt op diverse middelbare scholen in de regio gebruikt. Onder ander op Schaersvoorde, Marianum en het Gerrit Komrij College.

ClaroRead
ClaroRead is een softwareprogramma om kinderen en volwassenen met dyslexie te helpen bij het maken, lezen, controleren en corrigeren van teksten. Het is een ideaal hulpmiddel bij dyslexie. ClaroRead is in verschillende versies verkrijgbaar en geschikt voor PC en Mac. Het is het een compleet programma waardoor het voor iedereen, ongeacht leeftijd, onderwijsvorm en ernst van dyslexie, geschikt is. ClaroRead wordt geroemd vanwege de grote gebruiksvriendelijkheid en mogelijkheden. Tijdens de training zal hier uitgebreid op worden ingegaan.

De ClaroRead training wordt op woensdag 14 maart 2103 verzorgt bij Jetstream huiswerkbegeleiding in Winterswijk (Kreilstraat 31). De training begint om 19.30 uur. De kosten bedragen € 15,-. Heeft u interesse in de training? U kunt zich opgeven via mail: info@jetstream2000.nl of via telefoon 0543-531521.

Kunt u niet aanwezig zijn maar wilt u graag meer weten over dyslexie hulpmiddelen in het algemeen of ClaroRead in het bijzonder? Op de website www.opdidaktsupplies.nl vindt u alle informatie, via info@opdidaktsupplies.nl kunt u uw specifieke vragen stellen.