Op maandagavond 25 februari organiseert de Stuurgroep Herinrichting Winterswijk Oost een startavond over de snelle verkaveling. De bijeenkomst is bedoeld voor eigenaren en gebruikers van grond in de buurtschappen Ratum Henxel. De bijeenkomst begint om 19.30 uur in het Verenigingsgebouw Emma in Ratum.

 

Doel van de avond is uitleg geven over de snelle verkaveling. Snelle verkaveling is een nieuwe methode van herverkavelen. Hierbij maken grondeigenaren en grondgebruikers in kleine groepjes zelf het ruilplan. Dit gebeurt tijdens werksessies van een dag. Deze manier van herverkavelen is op vrijwillige basis en heeft een doorlooptijd van slechts één jaar. Voorwaarde voor succes is dat zoveel mogelijk betrokken grondeigenaren en grondgebruikers meedoen. Tijdens deze werkbijeenkomsten krijgen ook overheidsdoelen, zoals natuur en onderhoudspaden langs beken, een plek.

Ratum Henxel is het derde deelgebied (2.570 ha) waar de nieuwe methode van snelle verkaveling wordt toegepast. In de deelgebieden Woold en Brinkheurne Kotten is inmiddels al met deze methode gewerkt. Het resultaat was goed. Hier werden door de deelnemers veel ruilingen tot stand gebracht. Veel bedrijven gaan er aanzienlijk op vooruit.

Dienst Landelijk Gebied, het Kadaster, LTO en instanties, zoals de gemeente Winterswijk en het Waterschap Rijn en IJssel begeleiden het verkavelingsproces. Meer informatie over de snelle verkaveling is te vinden op www.winterswijkoost.nl