Hacron Groen wil verzekerd zijn van een duurzame verwerking van haar groen- en resthoutstromen. Hiervoor laat zij haar groenafval verwerken door "Bruins & Kwast, Biomass Management", een professional in de groene keten met duurzaam denken en doen in de genen. Door deze aanpak geeft Hacron Groen invulling aan het milieubewust ondernemen. In 2012 heeft Bruins & Kwast bijna 4000 ton groenstromen afkomstig van Hacron Groen ingezet als brandstof in Bio-energiecentrales. Hiermee zijn elektriciteit en warmte opgewekt en  duurzame producten geproduceerd welke worden hergebruikt. Door deze aanpak is een bijdrage geleverd aan de terugdringing van de CO-2 concentratie in de atmosfeer zonder dat er fossiele brandstoffen ingezet zijn.
 

 

Voldoende aanleiding voor de overhandiging van een CO-2 reductie verklaring aan Peter Hagenaar, directeur bij Hacron Groen. Hierin staat onder meer vermeld, dat er een emissiereductie met een omvang van 339 ton in 2012 heeft plaatsgevonden. Dit is gemeten via de methode die is aangereikt door KEMA en die gehanteerd wordt door het Centraal Bureau van de Statistiek.

Een mooi resultaat en een goede stap voorwaarts naar een eveneens duurzaam 2013!