Met ingang van januari is in het Streekziekenhuis Koningin Beatrix (SKB) in Winterswijk een vast team van Nederlands sprekende oogartsen op de polikliniek werkzaam. Op alle werkdagen is een oogarts beschikbaar voor het houden van spreekuren. Met de vaste invulling van het team oogartsen biedt het SKB patiënten in de regio een kwalitatief hoogstaand en volledig oogheelkundig zorgaanbod.

 

Spreekuren
Op alle werkdagen is een oogarts beschikbaar voor het houden van spreekuren. Zij
worden daarbij ondersteund door een Technisch Oogheelkundig Assistant (TOA). De  TOA doet het vooronderzoek bij de patiënt. De spreekuren worden uitgevoerd door de oogartsen dr. N.E. de Vries, dr. J.J. Scheenloop. dr. Y.K. Nio, dr. B.W. van Kooij, dr. F.C.A.P. Dijkman en dr. A.F. Meijer.

De oogartsen van Gelre ziekenhuizen in Apeldoorn en Zutphen en het Deventer Ziekenhuis werken sinds dit jaar samen in het SKB. Door deze samenwerking is het  mogelijk dat de oogartsen in Winterswijk naast de planbare en spoedeisende zorg zich ook kunnen richten op de gecompliceerde oogheelkundige zorg. Voor specifieke oogheelkundige aandoeningen, zoals netvlies-, glasvochtoperaties, hoornvliesaandoeningen en transplantaties worden patiënten doorverwezen naar de samenwerkende poliklinieken in Apeldoorn, Zutphen of Deventer. Tevens houdt de samenwerking in dat staaroperaties, de behandeling van macula degeneratie, scheelziensoperaties, traanwegchirurgie en andere ingrepen weer in Winterswijk kunnen worden uitgevoerd.

 

Subspecialisaties oogartsen
Naast de algemene oogheelkunde en staaroperaties hebben de oogartsen de volgende subspecialisaties:

• drs. B.W. van Kooij (subspecialisatie: strabologie, uveïtis, ooglidchirurgie)
• drs. F.C.A.P. Dijkman (subspecialisatie: ooglidchirurgie, glaucoom, voorsegmentchirurgie o.a. staaroperaties)
• drs. A.F. Meijer (subspecialisatie:droge ogen, medische retina o.a. maculadegeneratie en diabetische retinopathie)
• drs. Y.K. Nio (subspecialisatie: strabologie, glaucoom)
• drs J.J. Scheenloop (subspecialisatie: medische retina o.a. maculadegeneratie en diabetische retinopathie)
• drs. N.E. De Vries (subspecialisatie: voorsegmentchirurgie o.a. staaroperaties en refractiechirurgie)