In mei 2013 reikt burgemeester Thijs van Beem voor de derde keer de prijs ‘Beste Naober’ uit. Kandidaten kunnen tot en met 31 maart 2013 worden aangemeld.

 

De gemeenteraad van Winterswijk heeft de prijs ‘Beste Naober’ op 29 mei 2008 ingesteld. Met deze tweejaarlijkse prijs wil de raad zijn waardering tot uitdrukking te brengen voor mensen, bedrijven of organisaties die een opmerkelijke bijdrage hebben geleverd aan het verbeteren van de betrekkingen tussen de inwoners van de gemeente Winterswijk en die van de Duitse buurgemeenten Bocholt, Borken, Rhede, Südlohn en Vreden.

 

Burgemeester Van Beem heeft de prijs in 2009 voor het eerst uitgereikt aan de heer H. Windmeier uit Vreden, die zich tientallen jaren enthousiast heeft ingezet voor de verbetering van de betrekkingen tussen de gemeente Vreden en haar Nederlandse buurgemeenten. In 2011 ging de prijs naar de leden van de vrijwillige brandweer van Oeding. Zij ontvingen deze prijs omdat zij de afgelopen jaren op voortreffelijke wijze hebben samengewerkt met de brandweer van Winterswijk bij het bestrijden van branden en hulp bij ongevallen en andere calamiteiten.

De ‘Beste Naober’-prijs bestaat uit een bedrag van 1.000 euro, een bronzen beeldje van beeldhouwster mevrouw G. Grijsen-Schukkink uit Winterswijk Ratum en een oorkonde. De uitreiking van de prijs staat gepland in mei volgend jaar. Kent u kandidaten voor deze prijs? Dan wordt u vriendelijk verzocht deze voor te dragen bij de werkgroep Duitsland, Postbus 101, 7100 AC Winterswijk of per e-mail: raadsgriffier@winterswijk.nl.

De voordrachten worden beoordeeld door de werkgroep Duitsland, die namens de gemeenteraad bepaalt wie voor deze prijs in aanmerking komt.