Gedeputeerde Staten hebben de regionale bus- en treintarieven voor 2013 vastgesteld. Met ingang van 1 januari 2013 worden de bustarieven geïndexeerd met 3,83%. De tarieven voor het spoor Achterhoek-Rivierenland worden verhoogd met 6,1%. Dit betekent niet dat het treinkaartje 6% duurder wordt. Tegelijkertijd worden er nieuwe kortingsproducten geïntroduceerd, waarbij wordt overgestapt van een zone- naar een kilometertarief. Sommige reizigers gaan minder betalen voor hun treinkaartje, sommige reizigers meer. De indexering van de tarieven op de Valleilijn is vastgesteld op 2,4% conform de afspraken die bij de concessieverlening met de vervoerder zijn gemaakt.

 

Gedeputeerde Conny Bieze: “De tariefsverhoging is fors, maar gerechtvaardigd. Met name de brandstofprijzen zijn enorm gestegen. Dat merkt iedereen als hij moet tanken. Maar belangrijker vind ik de overstap van zone- naar kilometerrijden. Dit is eerlijker voor de reiziger, die voortaan betaalt voor de afstand die hij of zij rijdt.”

 

Tariefsindexering

De openbaar vervoer tarieven worden jaarlijks geïndexeerd. Voorheen werd de indexering van de tarieven in het bus- en treinvervoer landelijk vastgesteld. Sinds de invoering van de OV chipkaart wordt de indexering van het regionale openbaar vervoer vastgesteld door de regionale overheden.

De indexering voor het busvervoer wordt landelijk bepaald in het Regionaal OV Beraad (ROVB). Voor het treinvervoer is nog geen landelijk tarievenkader. De indexering is vastgelegd in de concessies. Voor de Valleilijn wordt de NS indexering gevolgd. Voor het spoor Achterhoek-Rivierenland gelden de regionale richtlijnen met het jaar 2011 als vertrekpunt.

Van zone naar km

Per 1 januari 2013 worden de sterabonnementen en trajectkaarten vervangen door nieuwe kortingsproducten op de OV-chipkaart. Hierbij wordt overgestapt van een zone- naar een kilometertarief. De zones in Gelderland lopen momenteel uiteen van 3 tot 10 km. Met ingang van 1 januari 2013 betalen reizigers betalen niet meer per zone, maar voor de afstand die ze reizen.  

 

Gedeputeerde Bieze: “Tariefswijzigingen brengen altijd prijswijzigingen met zich mee. Een aantal reizigers gaat meer betalen en een aantal reizigers gaan minder betalen voor hun treinkaartje. We vertrouwen erop dat de vervoerders hun producten zo goed mogelijk op de reiziger afstemmen.”

 

Arriva Productwijzer

Met ingang van 9 december a.s. is Arriva de nieuwe vervoerder op het spoor Achterhoek-Rivierenland. Arriva heeft een Productwijzer ontwikkeld om reizigers te helpen het beste passende reisproduct (abonnement) te vinden. De Arriva Productwijzer is te raadplegen via www.arriva.nl