Burgemeester en wethouders van Winterswijk trekken ruim 25.000 euro subsidie uit voor hulp aan gescheiden ouders bij het maken van afspraken over een omgangsregeling met hun kinderen.

Met deze subsidie gaat stichting Humanitas de komende drie jaar (2013-2015) het project BegeleideOmgangsRegeling (BOR) in Winterswijk uitvoeren. Bij echtscheidingen zijn de verhoudingen tussen ouders vaak dermate verstoord dat een goede omgangsregeling niet tot stand komt. Humanitas heeft de methodiek BegeleideOmgangsRegeling (BOR) ontwikkeld om de omgang tussen ouders en kinderen te bevorderen. Het belang van het kind staat daarbij voorop. Uitgangspunt is dat ieder kind recht heeft op omgang met beide ouders, omdat dit belangrijk is voor een goede ontwikkeling en welzijn van het kind.

Vrijwilligers
Het project wordt grotendeels door vrijwilligers uitgevoerd. Hierdoor blijft de inzet van professionele hulpverlening beperkt. De vrijwilligers bieden ouders een steuntje in de rug om tot een goede omgangsregeling te komen. Zij worden daarbij ondersteund en begeleid door een professionele coördinator van Humanitas.

Met dit project wordt de inzet van zwaardere zorg voorkomen. Onderzoek wijst uit dat scheiding in het algemeen negatieve gevolgen voor kinderen heeft. Ongeveer een derde van de kinderen krijgt als gevolg van een scheiding te maken met problemen. Deze kinderen scoren veel lager op welbevinden en veel hoger op delinquentie en agressie dan andere kinderen.

Met de uitvoering van het project bereidt de gemeente Winterswijk zich voor op de nieuwe taken die de gemeente er vanaf 1 januari 2015 bij krijgt op het gebied van de jeugdzorg.

Co-financiering
Stichting Humanitas heeft bij de provincie Gelderland een subsidieaanvraag ingediend voor de uitvoering van het project BegeleideOmgangsRegeling in vijf Achterhoekse gemeenten. Naast Winterswijk zijn dat de gemeenten Aalten, Berkelland, Oost Gelre en Oude IJsselstreek. Voorwaarde voor provinciale subsidie is co-financiering door de gemeenten. De aanvraag voor de provinciale subsidie is nog in behandeling. Als de provincie deze aanvraag toekent kan het project doorgang vinden.