Vanaf 17 december krijgt Winterswijk een tijdelijk toeristisch recreatief informatiepunt (TRIP). De stichting Winterswijk Marketing gaat dit TRIP runnen met een groep enthousiaste vrijwilligers. Het betreft een tijdelijke voorziening totdat duidelijk is hoe de nieuwe VVV in Winterswijk vorm gaat krijgen. Het TRIP wordt gerealiseerd op de begane grond van het raadhuis en is van maandag t/m vrijdag geopend van 10.00 – 13.00 uur. Deze openingstijden worden in het voorjaar van 2013 verruimd.

 

Bezoekers en inwoners van Winterswijk kunnen bij het TRIP terecht met toeristische vragen over Winterswijk en omgeving. Ook zijn er fiets- en wandelroutes te koop, zoals bijvoorbeeld de fietskaart van de Achterhoek en de Flamingoroute. Het TRIP heeft nu nog een beperkt assortiment, maar streeft ernaar dit in de toekomst verder uit te breiden. De toeristische sector wordt binnenkort benaderd met een verzoek om informatiemateriaal aan te leveren. Uiteindelijk is het de bedoeling dat het TRIP uitgroeit tot een volwaardige VVV.

 

Aanleiding

Sinds de VVV in Winterswijk op 7 september jongstleden haar deuren heeft gesloten kunnen bezoekers en inwoners van Winterswijk nergens meer terecht voor wandel- en fietsroutes en overige toeristische informatie. De winkeliers in het centrum, de gemeente en de toeristische ondernemers ondervinden dagelijks het gemis van de VVV. Ondanks het huidige digitale tijdperk is er nog steeds behoefte aan persoonlijk contact. Met het TRIP wordt nu weer invulling gegeven aan goed gastheerschap.