Twintig procent van de fietsslachtoffers in Nederland is het gevolg van ongevallen in het donker. Vooral  jongeren in de leeftijdscategorie van 12 tot 25 jaar zijn slachtoffer. Hoewel bijna alle jongeren zich bewust zijn van het belang van fietsverlichting, rijdt de helft zonder licht in het donker. Reden voor het Regionaal Orgaan Verkeersveiligheid Gelderland (ROVG) en de Stadsregio Arnhem Nijmegen om rumoer rondom het gebruik van fietsverlichting te creëren. Scholieren van de Nijmeegse Scholengemeenschap Groenewoud zijn vandaag uitgedaagd op te vallen in het donker onder het motto ‘Ik wil je licht zien’. Speciaal voor de start van de campagne ging acteur Mark van Eeuwen samen met de scholieren terug de schoolbanken in.

Eerste overval bij dageraad
Scholieren uit Gelderland werden vandaag bij het krieken van de dag verrast door een lichtgevend ‘Beam Team’. Het opvallende overvalteam van gedragspsychologen slingerde fietsers zonder licht niet op de bon, maar wees hen op het ontbreken van goed werkende fietsverlichting door de dialoog aan te gaan. Het daadwerkelijke startschot van de campagne werd vervolgens in de schoolaula van het Groenewoud in Nijmegen gegeven door geboren Gelderlander Mark van Eeuwen. “Uit onderzoek blijkt dat de helft van de jongeren fietst zonder licht. Ik vind het belangrijk om jongeren   te verleiden  dat ze hun fietsverlichting voortaan ook écht gebruiken ,” aldus Mark van Eeuwen.

Topje van de ijsberg
De geregistreerde ongevallencijfers vormen slechts een deel  van het werkelijke aantal verkeersongevallen. Dit geldt in het bijzonder voor het aantal fietsongevallen en slachtoffers, dat  hoger ligt dan de geregistreerde cijfers. De ‘donkere’ maanden november, december en januari vormen de top 3 van maanden met de meeste fietsongevallen. Het hoge percentage fietsslachtoffers in het donker, 20%, is opvallend. Dit is opvallend hoog omdat er overdag naar verhouding veel meer gefietst wordt. Binnen de bebouwde kom en op 50km wegen gebeuren de meeste fietsongevallen.

In het duister tasten
Bijna de helft (44%) van jongeren in een leeftijdscategorie van 12 tot 25 jaar oud heeft geen voor- en achterlicht op zijn fiets. In tegenstelling tot wat beweerd wordt, zijn jonge fietsers zich wel degelijk bewust van het belang van fietsverlichting. Vaak zijn het pragmatische redenen, zoals ‘lege batterijen’ (50%) of  ‘vergeten’  (41%) om op een bepaald moment geen fietslicht te voeren. De belangrijkste redenen voor jongeren om wél met verlichting te fietsen zijn:
1. Hun eigen veiligheid    (93%)
2. Zichtbaar zijn voor anderen   (92%)
3. Het voorkomen van een bekeuring  (86%)

Intensieve campagne fietsverlichting
Tijdens de winterperiode van november 2012 tot en met februari 2013 zet het ROVG samen met Stadsregio Arnhem Nijmegen een intensieve, opvallende en gerichte fietsverlichtingscampagne in.
De campagne richt zich met name op jongeren in de leeftijdscategorie 12-17 en 18-25 jaar. Zij worden op onverwachte momenten en plaatsen geconfronteerd met het onderwerp fietsverlichting. De campagne is vooral gericht op het direct aanspreken van jongeren. Het motto is om die reden persoonlijk, direct en helder: ‘Ik wil je licht zien’. Het gaat tenslotte om het gebruik van het fietslicht. Tijdens de campagneperiode worden circa 50 middelbare scholen in Gelderland bezocht. Ook worden gedurende de ochtend- en avondspits op onverwachte momenten en plaatsen extra overval- en eenmalige gratis reparatie-acties uitgevoerd. Dit laatste gebeurt met name op plekken waar veel studenten komen, dus tijdens het uitgaan of bij hogescholen en universiteiten. De interventieteams, the Beam Teams, worden bemand door afgestudeerde gedragspsychologen van de Radboud Universiteit. De campagne ‘Ik wil je licht zien’ maakt onderdeel uit van het project ‘2013 – Het jaar van de fietser’ in Gelderland. Dit is een samenwerking van de provincie Gelderland, het ROVG en tal van andere maatschappelijke en commerciële organisaties. Meer informatie over de fietslichtcampagne en de diverse activiteiten en evenementen  is te vinden op de Facebookpagina www.facebook.com/Gelderlandveilig. 

“Jongeren weten dat het gebruik van fietsverlichting belangrijk is voor hun eigen veiligheid en dat van anderen. Toch wordt nog te vaak zonder verlichting gefietst. Zoals hierboven al vermeld is dat in veel  gevallen geen onwil of het ontbreken van besef dat verlichting belangrijk is. Het loopt stuk bij de uiteindelijke uitvoering hiervan. Wij richten ons met deze campagne daarom op daadwerkelijk gedragsverandering,” aldus Berry van Houten, secretaris van het  ROVG.

Over het ROVG
Het Regionaal Orgaan Verkeersveiligheid Gelderland (ROVG) is een samenwerkingsverband tussen overheden, politie, justitie en  organisaties op verkeersveiligheidsgebied in de provincie Gelderland.  Zij werken nauw en actief samen aan het structureel verbeteren van de verkeersveiligheid in de provincie.