In de raadsvergadering van donderdag 29 november neemt Bernhard Harfsterkamp (PvdA) afscheid van de gemeenteraad.De geboren Winterswijker zat ruim 22 jaar in de gemeenteraad van Winterswijk. Na de gemeenteraadsverkiezingen van 1990 kwam Harfsterkamp als kersvers raadslid voor de PvdA in de raad. Na twee raadsperiodes werd hij in 1998 fractievoorzitter van zijn partij. Die functie bekleedde hij meer dan 14 jaar.

Begin oktober kondigde Harfsterkamp zijn vertrek uit de raad aan. In een verklarende brief schreef hij: "Het is tijd om een eind te maken aan de haast eeuwigdurende herhaling van commissie-, fractie- en raadsvergaderingen. Ik ben ruim 22,5 jaar raadslid in Winterswijk geweest en denk dat ik me daarmee voldoende voor de Winterswijkse gemeenschap heb ingezet. Het raadswerk heeft me vele jaren veel voldoening gegeven."

Harfsterkamp gaat zich meer richten op de activiteiten voor zijn bureau Harfsterkamp Natuuradvies en Tekst. Daarnaast verwacht hij nu meer tijd te krijgen voor zijn andere hobby’s: natuur (onderzoek, bescherming) en cultuur (literatuur, geschiedenis, muziek, film) in al zijn facetten.

Met het afscheid van Bernard Harfsterkamp verliest de gemeenteraad een kleurrijk en gewaardeerd raadslid. Hij blijft actief voor de PvdA Winterswijk, onder andere als voorzitter van de werkgroep die het verkiezingsprogramma voor de gemeenteraadsverkiezingen van 2014 zal samenstellen.

De vergadering vindt plaats in de raadzaal van het raadhuis aan het Mevr. Kuipers-Rietbergplein 1 en begint om 19.30 uur. De vergadering is openbaar. U kunt de vergaderingen ook live volgen via www.winterswijk.nl en twitter (twitter.com/Gem_winterswijk).