In totaal zesentwintig Nederlandse ziekenhuizen hebben van zorgverzekeraar Menzis het predikaat TopZorg voor de behandeling van darmkanker ontvangen. Het Streekziekenhuis Koningin Beatrix (SKB) in Winterswijk is het enige Achterhoekse ziekenhuis die door Menzis is geselecteerd. Het predikaat geldt tot en met 2014.

Patient centraal
Meer nog dan in voorgaande edities van TopZorg lag bij de toekenning van dit predikaat de nadruk op de wensen en eisen die patiënten stellen aan de zorg die ze krijgen. Daarom is nauw samengewerkt met de Nederlandse Federatie van Kankerpatiëntenorganisaties (NFK) en de Stichting voor Patiënten met Kanker aan het Spijsverteringskanaal (SPKS). Alleen ziekenhuizen die voldeden aan alle voorwaarden van de Patiëntenwijzer zijn door Menzis uitgenodigd extra gegevens aan te leveren over ondermeer toegangstijden, de psychosociale begeleiding, de aanwezigheid van een verpleegkundige bij een slecht nieuws gesprek en het aantal heroperaties. Ziekenhuizen die voldeden aan de extra wensen en eisen hebben uiteindelijk het TopZorg-predikaat van Menzis gekregen. “Het hebben van het TopZorg-predikaat laat zien dat een ziekenhuis verder kijkt dan de behandeling en de mens centraal stelt door speciale aandacht te geven aan nazorg, omgeving van de patiënt en het geven van informatie.” aldus Menzis.

TopZorg darmkanker
Een verdenking op kanker of de diagnose kanker heeft een grote impact op een mens. Daarom is het van groot belang dat de patiënt snel duidelijkheid krijgt over de diagnose en in het behandeltraject niet alleen de ziekte wordt behandeld, maar ook de patiënt goed wordt begeleid. In een TopZorg ziekenhuis kunnen patiënten snel terecht bij de arts voor maag, darm en leverziekten (MDL arts/Internist), is veel aandacht voor psychosociale ondersteuning en begeleiding door een stoma-verpleegkundige.

SKB blij met predikaat
“Uiteraard zijn we blij met het nieuwe TopZorg-predikaat voor de behandeling van darmkanker.” aldus Bert Bartelink, verantwoordelijk zorggroepmanager van het SKB. Hij vervolgt:”Niet alleen werken we iedere dag hard om de best mogelijke zorg te leveren, minstens zo belangrijk vinden we de begeleiding en beleving van de patiënt. In moeilijke en onzekere tijden heeft een patiënt behoefte aan goede zorg, maar vooral ook aan de juiste informatie en begeleiding. Service en gastvrijheid staan daarom bij ons ziekenhuis hoog in het vaandel. Menzis heeft de combinatie van kwaliteitszorg en service herkend en het SKB daarom beloond met een TopZorg-predikaat. Een gezamenlijke prestatie van alle medewerkers van het SKB.”