Tijdens de vogeltentoonstelling georganiseerd door de” Eerste Winterswijkse kleurvogel vereniging” in samenwerking met de  “Edelzanger “ op 16, 17 en 18 novermber ,bij  cafe restaurant “de Lindeboom “ waren 300 vogels tentoongesteld en streden voor de winterswijkse kampioen,en was zeer spannend te noemen,waarbij zelfs met plus punten gewerkt moest worden om de kampioen te vinden.

De uitslagen zijn als volgt:

Kampioen van Winterswijk kleur kanaries:     B. Schaapveld   93 punten
Kampioen van Winterswijk postuur kanaries: M .Dielen          92+ punten
Kampioen van Winterswijk tropische vogels:  M. v. Egmond  92+ punten
Kampioen van Winterswijk parkieten:             B. Oonk            93 punten

Clubkampioen De Edelzanger
Clubkampioen kanaries:                                   E. Testerink    645 punten
Clubkampioen tropen:                                      JWG Nijhof    639 punten

Clubkampioen E.W.K.V.
Clubkampioen kanaries:                                  B. Schaapveld    457 punten
Clubkampioen tropen:     M. v. Egmond    451+ punten
Clubkampioen parkieten:          J. Zweerink         456 punten

Kleur kanaries lipochroom
Stammen:     1e prijs      B. Schaapveld     371 punten
                     2e prijs      E. Testerink         368 punten
                     3e prijs      G. Boeijink          367 punten
Stellen:         1e prijs      E. Testerink         185+ punten
                     2e prijs      B. Schaapveld     185 punten
                     3e prijs      J. t. Dolle             183 punten
Enkelingen : 1e prijs     E. Testerink          92+ punten
                     2e prijs      E. Testerink         92 punten
                     3e prijs      G. Boeijink          91+ punten

Kleur kanaries melanine
Stammen:     1e prijs      Kraijenbrink        367 punten
                     2e prijs      J. t. Dolle             366 punten
Stellen:         1e prijs      J. t. Dolle             185 punten
Enkelingen : 1e prijs      Kraijenbrink        92 punten
       2e prijs      E. Testerink         91+ punten

Postuur kanaries:
Stellen:        2e prijs       GAP Halvekans    181 punten
Enkelingen : 1e prijs     M. Dielen              92+ punten
                     2e prijs      GAP Halvekans    92 punten
                     3e prijs      M. Dielen              91+ punten

Tropische vogels
Stammen:     1e prijs      JWG Nijhof         367 punten
                     2e prijs      J. Zweerink          363 punten
Stellen:         1e prijs      G Nijhof              183 punten
                     2e prijs      M. Aalbers           181 punten
Enkelingen : 1e prijs      M. v. Egmond      92+ punten
      2e prijs      M. Aalbers            92 punten
                     3e prijs      A. Schreurs           91+ punten

Kleine grasparkieten
Enkelingen : 1e prijs      W. Tolkamp         91 punten
Standaard grasparkieten
Enkelingen : 1e prijs      B. Oonk                   93 punten
      2e prijs      L. Oonk                    92+ punten
                     3e prijs      R. t. Kortschot          91+ punten

Agaporniden forpussen catharina’s en overige in universeelkooien
Stammen:     1e prijs       J. Zweerink            368 punten
Stellen:         1e prijs       J. Zweerink            183 punten
                     2e prijs       J. Zweerink             181 punten
Enkelingen : 1e prijs      J. t. Hennepe            92 punten
      2e prijs       J. t. Hennepe            91+ punten
                     3e prijs       J. Zweerink              91 punten

Grote parkieten
Enkelingen:  1e prijs       K.J. Meinen              92 punten
                     2e prijs        J. t. Hennepe            91 punten

Bondskruis N.B.v.V.:           B. Oonk                 93 punten
Bondsmedaille A.N.B.v.V    E. Testerink           92+ punten