De voetbalkooi in de wijk Oostervoort verhuist binnenkort naar een alternatieve locatie in Winterswijk. Dat heeft het college van burgemeester en wethouders deze week besloten.De voetbalkooi aan de Joost van den Vondellaan wordt gedemonteerd, zodra er een alternatieve plek voor de kooi is gevonden. Tot die tijd blijft de kooi op de huidige plek gesloten.

Ernstige overlast
De voetbalkooi werd op zaterdag 15 mei 2010 officieel in gebruik genomen en is mede op initiatief van de buurt totstandgekomen. Op 6 juli van dit jaar zag het college zich genoodzaakt de voetbalkooi voor onbepaalde tijd te sluiten na aanhoudende klachten van omwonenden over toenemende overlast. De overlast werd vooral veroorzaakt doordat de kooi niet effectief is af te sluiten. De kooi werd soms tot laat in de avond gebruikt. Dit leidde tot veel lawaaioverlast voor de omwonenden.
Direct na de zomer heeft de gemeente samen met Stichting Welzijn Winterswijk in de buurt een aantal huisbezoeken afgelegd en een enquête gehouden om het draagvlak voor de kooi bij de bewoners te peilen. Uit de huisbezoeken en de enquête bleek dat de meningen van de bewoners over de voetbalkooi sterk verdeeld zijn. Een kleine groep mensen vindt dat de kooi zonder aanpassingen weer kan worden opengesteld. Een eveneens kleine groep mensen is van mening dat de kooi weg moet. Daartussen zit een verhoudingsgewijs grote groep mensen die vindt dat de kooi weer kan worden geopend als er maatregelen worden getroffen om de overlast te beperken. Dit betekent dat de kooi volledig afgesloten moet kunnen worden en dat er handhavend wordt optreden bij onjuist gebruik van de kooi.

Alternatieve locatie
Na de huisbezoeken en de enquête heeft de gemeente gesprekken gevoerd met de leverancier van de voetbalkooi. Uit die gesprekken blijkt dat het niet mogelijk is de kooi volledig af te sluiten zonder kostbare aanpassingen aan de kooi te doen. Daarmee kan ook een effectieve handhaving van een juist gebruik van de kooi niet worden gegarandeerd. Het college heeft daarom besloten de kooi te verplaatsen naar een alternatieve locatie. De gemeente heeft de bewoners in de buurt van de voetbalkooi inmiddels schriftelijk geïnformeerd over dit besluit.