Het college van B en W van Winterswijk is onaangenaam verrast door het besluit van de gemeenteraad van Oost Gelre om de ambtelijke fusie tussen Oost Gelre en Winterswijk stop te zetten.Gisteravond nam de gemeenteraad van Oost Gelre daartoe een motie van OOG (Onafhankelijken Oost Gelre) en de VVD aan.

Na het afhaken van de gemeente Berkelland besloten de gemeenten Oost Gelre en Winterswijk in juli de intergemeentelijke samenwerking voort te zetten met als doel een volledige ambtelijke fusie. De samenwerking zou daarbij niet beperkt blijven tot uitvoerende taken op het gebied van automatisering, belastingen en personeelszaken, maar ook op de taakvelden van beleid. De samenwerking moest leiden tot meer kwaliteit, meer efficiency en minder kwetsbaarheid in de uitvoering van de taken. Daarmee verbetert de dienstverlening aan burgers en bedrijven van Oost Gelre en Winterswijk. In het verlengde daarvan was ook kostenbesparing
een uitgangspunt van de samenwerking.

Onaangenaam verrast
Het college van B en W van Winterswijk is onaangenaam verrast door het besluit van de raad van Oost Gelre om de ambtelijke fusie stop te zetten. Het doel om de burgers en de bedrijven een betere service te kunnen bieden door de krachten te bundelen staat voor het college nog steeds overeind. Winterswijk blijft dan ook nadrukkelijk de samenwerking met andere gemeenten in de regio–inclusief Oost Gelre– opzoeken.

Het college ziet zich in dit streven gesteund door de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) die samenwerking tussen gemeenten al langer propageert. Samenwerking is nodig omdat gemeenten er de komende jaren veel nieuwe taken bij krijgen, bijvoorbeeld op het gebied van de jeugdzorg, de Participatiewet (voorheen Wet Werken naar Vermogen) en de begeleiding. Om die taken goed te kunnen uitvoeren hebben gemeenten voldoende bestuurskracht en deskundigheid nodig. Ook in het regeerakkoord ‘Bruggen slaan’ van VVD en PvdA wordt ingezet op samenwerking tussen gemeenten, zodat zij de uitvoering van de taken beter op elkaar kunnen afstemmen en zo meer kunnen doen voor minder geld.