Tijdens het jl. dinsdag gehouden landelijk examen vrijwillig molenaar op molen ‘De Engel’ in Varsseveld zijn Bert Hijink en Jos Roerdink geslaagd voor het diploma. Drie weken eerder slaagde Theo Hubers op de ‘Agneta’ in Ruurlo en in het voorjaar Rob Holweg  molen ‘De Hoop’ in Giesbeek. Allen zijn verbonden aan Molen ‘Bataaf’ in Winterswijk.

 

Het landelijk examen is medio de 60-er jaren in het levengeroepen door de Vereniging ‘De Hollandsche Molen’ en wordt onder auspiciën van de vereniging afgenomen door het Gilde van Vrijwillig Molenaars. Na minimaal 150 draaiuren als praktijk gedeelte en de nodige theoretische kennis worden de leerling-molenaars getoetst aan de hand van een proef-examen op een vreemde molen. Bij gebleken voldoende kennis en technische vaardigheden kan het landelijke examen worden afgelegd.

 

In samenwerking met de Vrienden van de Winterswijkse Molens en de molenaar-instructeurs Hans Donderwinkel ( ‘Bataaf’) en Henk van der Graaf (‘Venemansmolen’) is  twee jaar geleden de molenaarsopleiding opgezet. De opleiding werd recent nog financieel ondersteund door het Rabobank Fonds. Dit met het doel vrijwilligers op te leiden tot molenaar zodat men geheel zelfstandig een molen kan bedienen en kan gaan malen. Op zaterdagmorgen werd de praktijk op één van de Winterswijkse molens beoefend en vonden excursies naar andere molens plaats. Eenmaal per maand werd een theorieavond gehouden in de ‘Venemansmolen’. De molenaar-instructeurs zijn bijzonder verheugd over het bereikte resultaat. In december gaan twee leerling-molenaars op voor het proefexamen eveneens op ‘De Engel’ in Varsseveld  en in het voorjaar volgen naar verwachting de andere nog twee in opleiding zijnde molenaars.

 

Verder informatie over de opleiding en molens zijn o.a. te vinden op www.vrijwilligemolenaars.nlwww.winterswijksemolens.nlwww.molenbataaf.nlwww.venemansmolen.nl