De OuderenOmbudsman heeft in de eerste drie maanden van haar bestaan ruim 1.400 vragen en klachten ontvangen van senioren. Verreweg de meeste telefoontjes en mails kwamen van ouderen die zich ernstig benadeeld voelen door de forse bezuinigingen in de zorg. Eén van de zaken waarover volop is geklaagd, is het terugdringen van het aantal uren huishoudelijke hulp. Ook maken veel ouderen zich ernstige zorgen over de hoogte van hun pensioen en AOW. De OuderenOmbudsman is een initiatief van het Nationaal Ouderenfonds.

 

De rapportage van de OuderenOmbudsman over de eerste drie maanden laat zien dat veel ouderen in Nederland vrezen het kind van de rekening te worden. Ze hebben het gevoel op allerlei gebieden te worden gekort. Bij de OuderenOmbudsman kwamen veel klachten binnen van ouderen bij wie het aantal uren huishoudelijke hulp aanzienlijk is teruggebracht. Ook trokken er ouderen aan de bel die als gevolg van de bezuinigingen minder uren thuiszorg krijgen. Daarnaast waren er klachten van ouderen over het gebrek aan persoonlijke aandacht in verpleeg- en verzorgingshuizen.

 

Steeds andere medicijnen

Ouderen klagen daarnaast over het feit dat zij van hun apotheek steeds “andere” medicijnen krijgen. Dit komt omdat veel zorgverzekeraars tegenwoordig een zogenoemd preferentiebeleid hanteren. Dit houdt in dat alleen nog de goedkoopste variant van een bepaald medicijn wordt vergoed. Omdat verzekeraars continu over de prijzen van geneesmiddelen onderhandelen met de fabrikanten, krijgen mensen wel telkens hetzelfde medicijn mee naar huis, maar van een ander merk. Veel ouderen, die zich vertrouwd voelen met hun oude medicijn, vinden dit niet prettig.

Datzelfde geldt voor de verstrekking van incontinentiemateriaal. Ook hierover is de afgelopen maanden meerdere keren geklaagd. Zo zouden sommige verzekeraars alleen nog inferieure, goedkope merken vergoeden met lekkende luiers als gevolg.

 

Valys

Met name in juli ontving de OuderenOmbudsman veel klachten over de forse terugdringing van het aantal kilometers dat mensen met een mobiliteitsbeperking voor het goedkope tarief (€0,18 per kilometer) kunnen reizen met het taxivervoer van Valys. Dit is teruggedraaid van 750 naar 450 kilometer per jaar. Iedere kilometer die extra wordt gereden, kost maar liefst €1,19. Veel ouderen dreigen door dit soort maatregelen nog eens extra in een sociaal isolement te komen omdat het aanzienlijk duurder is geworden om familie die ver weg woont te bezoeken.

 

Financiële situatie

Uit de vele vragen die bij de OuderenOmbudsman zijn binnengekomen blijkt verder dat veel ouderen zich zorgen maken over de korting op hun pensioen en AOW. Ook zijn ze vaak slecht op de hoogte van regelingen op het gebied van de Wet Maatschappelijke Ondersteuning. De OuderenOmbudsman heeft hen zoveel mogelijk doorverwezen naar de juiste instanties.

 

Overige klachten en vragen

Andere opmerkelijke zaken waarover de afgelopen maanden bij de OuderenOmbudsman aan de bel is getrokken, zijn te kleine lettertjes op voedselverpakkingen en verpakkingen die voor ouderen moeilijk te openen zijn. Ook kwamen er meerdere klachten binnen over de invoering van de OV-chipkaart. Zo blijken veel ouderen het uitchecken keer op keer te vergeten, wat hen onnodig veel geld kost. Daarnaast werd geklaagd over herkeuringen van het CBR, waarin mensen zich niet konden vinden.

 

Luisterend oor

De OuderenOmbudsman is overigens de afgelopen maanden ook regelmatig gebeld door ouderen die vooral behoefte hadden aan een luisterend oor. Zo kwamen meerdere telefoontjes binnen van senioren die het erg moeilijk hadden omdat hun partner was opgenomen in een verzorgingshuis. Ook bleek uit de telefoontjes dat er bij sommige ouderen schaamte is om met een rollator de straat op te gaan.

 

Over de OuderenOmbudsman

Door de brij aan regelgeving en instanties hebben veel ouderen geen idee meer waar ze recht op hebben, waar ze terecht kunnen voor hulp en waar ze terecht kunnen met hun klachten. Ook familie en vrijwilligers die zorg aan een oudere verlenen zien vaak door de bomen het bos niet meer. Om deze reden is de OuderenOmbudsman in het leven geroepen. De organisatie inventariseert klachten en wijst mensen de weg naar de juiste regelingen en instanties.