Op 18 september 2012 heeft het college van burgemeester en wethouders ingestemd met de keuze voor de combinatie Royal Haskoning DHV en DNL Contact voor de opdracht voor een nadere arbeidsmogelijkhedenverkenning en ruimtelijke en duurzame uitwerking voor het Euregionale grensoverschrijdende, duurzame bedrijventerrein Gaxel. Deze keuze is in goed overleg met de gemeente Vreden tot stand gekomen.

 

De verkenning moet duidelijkheid geven over de kansen die de unieke bestemming van het bedrijvenpark biedt. Welke duurzame bedrijvigheid is mogelijk, welke arbeidsmogelijkheden kunnen gerealiseerd worden, welke meerwaarde biedt het grensoverschrijdende karakter van deze unieke locatie? Daarnaast is een verdere ruimtelijke verkenning noodzakelijk.

 

Samen met de gemeente Vreden is voor deze verkenning een bureaukeuzeselectie uitgezet. Het Nederlandse bureau Royal Haskoning DHV gaat de opdracht samen met het Duitse bureau DNL Contact uitvoeren.