Het Nationaal Ouderenfonds roept op om ouderen woensdag 12 september te helpen hun stem uit te brengen. Veel ouderen zijn slecht ter been en daarom vraagt het Ouderenfonds om mensen zo nodig te helpen bij hun gang naar de stembus.

 

Directeur van het Nationaal Ouderenfonds Jan Romme: “Ouderen zijn de meest trouwe stemmers. In deze moeilijke tijd wordt er veel over de hoofden van de ouderen heen beslist. Dit is één van de weinige gelegenheden waarin zij hun eigen mening kunnen laten doorklinken. Ouderen willen graag zélf hun stem uitbrengen in het stemlokaal. Zo blijven ze betrokken bij de maatschappij en het vergroot hun gevoel van eigen waarde.”

 

Het Ouderenfonds roept daarom buren, familie en vrienden op om minder mobiele ouderen te vragen of zij vervoer of hulp nodig hebben om naar het stemlokaal te gaan. Dit kan voor hen hét verschil maken. Ook raad het Ouderenfonds aan de ouderen er op te wijzen hun verplichte identiteitsbewijs mee te nemen. Bij het ontbreken van een identiteitsbewijs worden ouderen onverrichter zake weggestuurd. Dit is natuurlijk extra sneu voor die ouderen die grote moeite hebben moeten doen om naar het stemlokaal te gaan.

 

Volmacht

Ouderen die zelfs met hulp van buitenaf, geen mogelijkheid zien om hun stem uit te brengen, kunnen uiteraard een volmacht afgeven. Het Nationaal Ouderenfonds adviseert ouderen in dit geval alleen een volmacht af te geven als men de gevolmachtigde goed kent en vertrouwt en zeker weet dat de gevolmachtigde persoon de stem op de door de oudere gewenste partij wordt uitbrengt.

 

Daarnaast waarschuwt het Ouderenfonds voor stemmenronselaars. Het Ouderenfonds benadrukt het advies van de Kiesraad dat een volmacht alléén mag worden afgegeven als iemand zélf besloten heeft om te stemmen.

 

Heeft u vragen over het stemmen in uw gemeente, maar komt u er niet uit? Dan kunt u uiteraard met de OuderenOmbudsman van het Nationaal Ouderenfonds bellen (0900-60 80 100 5ct/min).