Op de eerste landelijke “Dag van de Vrijmetselarij”, tevens de landelijke Monumentendag, opent ook de Vrijmetselaarsloge aan de Jeugdkerkstraat 6 te Winterswijk de deuren.Iedereen kan tussen 10 en 17 uur komen kennismaken met het gebouw en zijn inrichting, alsmede met het gedachtegoed van de Vrijmetselarij.

 

Er is het nodige te zien van de symbolen en rituelen die de Vrijmetselaren gebruiken. Belangstellenden kunnen hier bij een kopje koffie uitleg over krijgen, evenals over de talrijke andere aspecten van de Vrijmetselarij.

 

Uitgebreider volgt

Zo’n eerste kennismaking kan dus op die zaterdag 8 september, terwijl deze Winterswijkse Loge, “De Achterhoek”, op dinsdagavond 16 oktober een wat verdergaande informatie-avond organiseert. Hierover volgen nog berichten, maar belangstellenden kunnen al vast contact opnemen met de heer H. van Lith, tel. 0543 515 806; zie ook www.logedeachterhoek.nl.

 

Ontdekken

Kort gezegd speelt de Vrijmetselarij in op de tendens om samen met anderen bij jezelf te zoeken naar wie je eigenlijk bent. Dat proces van ontdekken gaat op sfeervolle wijze gepaard met het uitwisselen van inzichten, kennis, gedachten en meningen. Vooral het respectvol omgaan met anderen en andermans inzichten kenmerkt de Vrijmetselarij.