In verband met het Volksfeest wordt de inzameling van restafval in de bebouwde kom van vrijdag 24 augustus verplaatst naar maandag 27 augustus. De inzameling van rest- en gft-afval in het buitengebied vindt gewoon doorgang op vrijdag 24 augustus. Op uw Afvalwijzer kunt u de inzameldata terug vinden.Het brengdepot voor groenafval aan de Leeghwaterweg 10 is op vrijdag 24 augustus en zaterdag 25 augustus gesloten.