De politie, gemeente en Stichting M (Meld Misdaad Anoniem) hebben onlangs workshops gegeven aan honderden scholieren van twee Winterswijkse scholen over Meld Misdaad Anoniem. Doel was hen wegwijs en vertrouwd te maken met de mogelijkheden om geweldszaken en andere strafbare feiten anoniem te melden. Er werd door de scholieren enthousiast gereageerd op de voorlichting. Inmiddels zijn er ook al enkele anonieme tips via Stichting M bij de politie terecht gekomen.

 

Eerste meldingen

Dat voorlichting een effectief middel is om de beeldvorming te veranderen is gebleken bij een gezamenlijk project in Winterswijk van de politie, de gemeente en de Stichting M. Doel was om jongeren op middelbare scholen tijdens workshops te informeren over de mogelijkheden om geweldszaken en andere strafbare feiten anoniem te melden. De scholieren waren tijdens de workshops veelal leergierig en ondertussen zijn de eerste anonieme tips bij de politie in behandeling. Over de resultaten kan nog niet gemeld worden.

Aanleiding

Op initiatief van de politie werd enkele maanden geleden de eerste stap gezet. Bij diverse politieonderzoeken was gebleken, dat slachtoffers of getuigen soms geen aangifte wilden doen of een verklaring wilden afleggen. Het ging dan overwegend om jongeren in dezelfde leeftijdscategorie als de daders (12 t/m 18 jaar). Vaak ging het om zaken als mishandeling of bedreiging soms tijdens het uitgaan, op straat of onderweg in het openbaar vervoer of ‘gewoon’ in de stad.

Samenwerking

Samen met de gemeente Winterswijk, scholen, politie en Stichting M werd een voorlichtingscampagne op poten gezet voor 45 klassen van de Driemark, Pronova Praktijkonderwijs en Schaersvoorde in Winterswijk. De campagne is een onderdeel van het intensieve jeugdbeleid van de gemeente Winterswijk.

Workshops

Tijdens de workshops werden de jongeren wegwijs en vertrouwd gemaakt met mogelijkheden om geweldszaken en andere strafbare feiten anoniem te melden. Zo kwamen er diverse voorbeelden uit de praktijk aan de orde en werd in de klas de app van Stichting M op het mobieltje geïnstalleerd. Ook burgemeester van Beem verzorgde een workshop om leerlingen te wijzen op de dingen die ze zelf kunnen doen om de gemeente Winterswijk een mooie plek te laten blijven. Bij alle workshops was, naast Stichting M, ook een wijkagent aanwezig om antwoord te geven op brandende vragen van de leerlingen.

Wijkagent

Naast Stichting M heeft de wijkagent binnen de politie ook een belangrijke functie voor het melden van dergelijke feiten. Wijkagenten zijn het directe aanspreekpunt voor jongeren, scholen, ondernemers en andere maatschappelijke partners als het gaat om allerlei vormen van overlast of strafbare gedragingen. Gaat het om een acute zaak, dan is het bellen van 112 of 0900 – 8844 heel belangrijk.

En verder

De deelnemende partners wilden Stichting M niet alleen bij de jongeren bekend maken, maar iedere inwoner kan anoniem meldingen bij de Stichting M doen. Daarom zijn er twee weken lang door medewerkers van de politie, gemeente en jongerenwerk folders over de Stichting M in Winterswijk uitgereikt. Dit gebeurde voornamelijk op de weekmarkt, in de horeca en op jeugdplekken.

Voor meer informatie, kijk op: www.meldmisdaadanoniem.nl en voor het geval u het telefoonnummer in uw mobieltje wilt opslaan. Het is 0800 – 7000.