Hameland heeft de doelstellingen uit Hameland Fundamenteel Anders (HFA) versneld en succesvol uitgevoerd. De activiteiten Bakeliet, Hout, Rolgordijnen, Metaal en Elektronica zijn gestopt of verkocht. Voor ‘groen’ is een joint venture aangegaan. Inmiddels werken hierdoor 1.000 sw-medewerkers bij reguliere werkgevers. De netto huisvestingslasten dalen van € 2,2 miljoen in 2009 naar € 0,7 miljoen in 2013.

 

Omdat Hameland van productiebedrijf naar arbeidsontwikkelbedrijf is getransformeerd, zijn veel

functies niet meer nodig in de nieuwe organisatie. Hameland schat in dat sprake zal zijn van een

noodzakelijke afvloeiing van 40 fte. De reorganisatie zal maximaal € 8 miljoen aan afvloeiings- en

frictiekosten met zich mee brengen. Tegenover de kosten staat een structurele en jaarlijkse

besparing van ongeveer € 2,2 miljoen aan loonkosten. Na de reorganisatie bestaat de nietgesubsidieerde

formatie van Hameland uit 69 fte. Ten tijde van HFA werd nog uitgegaan van een

niet-gesubsidieerde formatie van ongeveer 137 fte.

De gemeenteraden en de medewerkers van Hameland zijn deze week per brief geïnformeerd over

het voorgenomen besluit tot reorganisatie van het Algemeen Bestuur. Na de zomer zal iedere

gemeenteraad nader worden geïnformeerd, waarna in september een besluit dient te worden

genomen over het benodigde budget. Het streven is op 1 oktober a.s. de reorganisatie te starten.

Masterplan gericht op terugdringen structureel tekort

Ondanks de succesvolle uitvoering van HFA – gerealiseerd in een enorme financiële- en

vastgoedcrisis met oplopende werkloosheid – lukt het Hameland niet de gewenste gezonde

financiële kaders te realiseren. Dit komt met name doordat het subsidiebedrag is gedaald, evenals

de opbrengst uit re-integratietrajecten vanuit de gemeenten en het UWV. Ten opzichte van de

verwachting in HFA scheelt dit respectievelijk € 2,8 miljoen en € 1,7 miljoen. Waren de

randvoorwaarden conform verwachting HFA uitgekomen, dan had Hameland al in 2013 de

gemeentelijke bijdrage van € 1,1 miljoen kunnen teruggeven en toch een positief eindresultaat van

€ 0,6 miljoen gerealiseerd.

Het is onder de huidige condities niet mogelijk om binnen de bestaande kaders van het sw-bedrijf

tot financieel gezonde kaders te komen. Samen met de gemeenten zal er in de zomermaanden één

masterplan worden opgesteld. Het masterplan is erop gericht het structurele tekort van rond de

€ 3,9 miljoen terug te dringen. Het plan zal een analyse bevatten van activiteiten en budgetten en

de mogelijke uitvoering van deze activiteiten door mensen uit de sociale werkvoorziening dan wel

de bijstand. Daarnaast dient het voordeel van het eventuele samengaan van Hameland en de

SDOA inzichtelijk te worden gemaakt.

Missie en bestuur

‘Als hét arbeidsontwikkelbedrijf voor de Oost-Achterhoek ontwikkelen wij mensen met een afstand

tot de arbeidsmarkt met als resultaat een zo regulier mogelijke, betaalde arbeidsplaats.’

Onder dit motto voert Hameland voor de gemeenten Aalten, Berkelland, Haaksbergen, Oost Gelre

en Winterswijk onder andere de Wet Sociale Werkvoorziening uit. Wethouders van de vijf

gemeenten vormen het algemeen en het dagelijks bestuur van Hameland. De directie van

Hameland rapporteert aan dit bestuur. Bij Hameland werken 1.566 gesubsidieerde medewerkers

(1.384 fte).