Provincie Gelderland sluit een Dorpendeal met Gendt en het buurtschap Meddo in Winterswijk. In Gendt gaan inwoners samen het EcoPark de Kapel ontwikkelen. In Meddo komen nieuwe ontmoetingsplekken en een dorpsverbinder als aanspreekpunt voor bewoners en verenigingen. Vrijdag 5 juni zetten gedeputeerde Dirk Vreugdenhil, vrijwilligers, dorpsverenigingen en wethouders hun handtekening onder de Dorpendeals.

Gedeputeerde Dirk Vreugdenhil: ‘In onze dorpen en wijken komt de provincie tot leven. Maar die leefbaarheid staat onder druk als verenigingen en voorzieningen verdwijnen. ‘Als het dorpshuis sluit wordt het stil’ horen we vaak.’ Met de Dorpendeals willen we dorpen en wijken in Gelderland levendig houden.’

 

Stichting Gendt Vooruit en Stichting Lingewaard Natuurlijk gaan samen met omwonenden, scholen en ondernemers 8000 m2 braakliggend terrein omvormen tot Ecopark de Kapel. Zes werkgroepen van vrijwilligers leggen een tiny forest aan met een boom- en een wijngaard, schoolmoestuintjes, een buitenleslokaal en een natuurspeelplaats. Samen met Loods9 worden mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt actief betrokken bij de ontwikkeling van het Ecopark.

 

Met de Dorpendeal ‘Samen d’ran veur Meddo!’ wil het Algemeen Meddo’s Belang de sociale verbinding in het buurtschap versterken door nieuwe ontmoetingsplekken te maken, waaronder een huiskamer voor WMO vragen, een ontmoetingstuin en een kabouterpad voor jong en oud (‘Rondje Meddo’). Er wordt een Dorpsverbinder aangesteld om mensen met elkaar in verbinding te brengen, vrijwilligers te mobiliseren en verenigingen samen te laten werken.

 

De provincie wil de komende vier jaar in totaal 100 Dorpen- en Wijkendeals sluiten met inwoners en gemeenten. In de Dorpen- en Wijkendeals maken inwoners, gemeenten en provincie afspraken om de leefbaarheid in de dorpen en wijken te verbeteren. De provincie zet 17 miljoen euro in voor de uitvoering van de Dorpen- en Wijkendeals. Dorpendeal Gendt ontvangt een bijdrage van 230.000 euro en Dorpendeal Meddo een bijdrage van 75.000 euro voor de uitvoering van de plannen.