Deze maand vindt de oplevering van het project in de Wooldstraat, Spoorstraat, Willinkstraat, Satinksplas en Weurden in Winterswijk plaats. Dankzij de samenwerking met winkeliers en inwoners werden deze straten in slechts één jaar tijd sfeervoller, groener en beter bestand tegen wateroverlast gemaakt. Het blijkt een zeer geslaagde make-over, welke wellicht in de toekomst ook in de overige winkelstraten in het centrum wordt doorgevoerd.

In het voorjaar van 2023 gingen ABH-City Vereniging en gemeente Winterswijk samen aan de slag. De toenemende kans op wateroverlast bij stortbuien in de Wooldstraat was de aanleiding voor dit project. Om risico’s op waterschade en overlast te verminderen, is daarom het waterstelsel aangepakt. Tegelijkertijd bestond de wens om de versteende winkelstraten een groene en prettige uitstraling te geven voor inwoners en winkelend publiek. Bij dit project werd maximaal ingezet op participatie en draagvlak. Op 26 juni 2023 vond de eerste publieksbijeenkomst plaats, gevolgd door ontwerpsessies met betrokkenen. Het ontwerp werd in september afgerond, met de detaillering en aanbesteding in het najaar van 2023. Begin 2024 startte de uitvoering van de werkzaamheden.

Een belangrijke vraag was of smalle winkelstraten vergroend kunnen worden op zo’n manier dat er voldoende ruimte blijft voor leveranciers, hulpdiensten en winkelstalling. Door de smalle straten en veel ondergrondse kabels en leidingen was dit een uitdaging. Wooldstraat en omgeving was een pilotproject. De komende tijd worden de ontwikkelingen in deze pilot goed bekeken en vindt er op termijn een evaluatie plaats.

Tijdens bewonersavonden en schetsbijeenkomsten kon iedereen meedenken. Dit leidde tot een make-over van de pleintjes in de Satinksplas en Willinkstraat. Er werden plantvakken aangebracht, grote bomen geplant, nieuw straatwerk gelegd en meubilair geplaatst. Daarnaast is een groot hemelwaterriool en een forse lijngoot aangelegd met een noodoverloop in parkeerplek ‘Blikbak’.

Speciaal voor het project Wooldstraat en omgeving zijn 20 groenstaanders van vijf meter hoog ontworpen Deze sieren nu de straten en begroeien de komende jaren met wintergroene en bloeiende klimplanten.

Aan dit project werkten de volgende partners mee: Okra Architecten (ontwerp), SEMON (constructies), Sjoerd Frielink Multidiensten (uitvoering), Firma Raterink (natuursteen bestratingen), Grijsen Park- & Straatdesign (meubilair) en Bureau TRENNING (omgevings- en projectmanagement). Het project werd mede mogelijk gemaakt door een financiële bijdrage van Provincie Gelderland