1.200 vouchers voor om- en bijscholing richting kansrijk beroep

 

Het Achterhoeks Talentenfonds Opijver krijgt ruim een miljoen Euro uit het Europees Sociaal Fonds (ESF). Met deze middelen is het ontbrekende puzzelstukje gevonden om het succesvolle project, dat eind 2020 is gestart, voort te zetten. Opijver is een samenwerkingsproject dat wordt gedragen door werkgevers, vakbonden, gemeenten, onderwijs en UWV.

Samen met bijdragen van 8rhk ambassadeurs, provincie Gelderland en regionale werkgevers kunnen tot en met januari 2026 1.200 scholingsvouchers worden uitgegeven. Met de vouchers kunnen inwoners uit de Achterhoek de kosten van een om- of bijscholingstraject financieren. Door middel van deze scholing versterken de deelnemers hun positie op de arbeidsmarkt die volop in beweging is. Een baan voor het leven wordt onder invloed van automatisering, robotisering, kunstmatige intelligentie en globalisering steeds zeldzamer. Van werknemers en werkgevers wordt in toenemende verwacht dat ze wendbaar en weerbaar zijn.

Kansrijk beroep Voorwaarde voor toekenning van de scholingsvoucher tot maximaal 2.500 Euro is wel dat de scholing gericht is op een kansrijk beroep.

Al bijna 1.500 vouchers uitgegeven Opijver heeft vanaf de start eind oktober 2020 bijna 1.500 scholingsvouchers uitgegeven. Drie beroepsgroepen zijn samen goed voor bijna 1.000 vouchers: de zorg, techniek en onderwijs. Wat verder opvalt, is de diversiteit van de aanvragers, variërend van werknemers in loondienst, zzp, werkzoekenden met een uitkering (ww, wia, wajong, ziektewet, bijstand) tot mensen zonder uitkering. Voor meer info: Opijver.nl