Gebruiken horen voor de meeste mensen bij het dagelijks leven, ze vormen vaak een bindmiddel in de gemeenschap. Denk bijvoorbeeld aan de gebruiken bij Volksfeesten of rond huwelijk, geboorte en overlijden. Vooral in kleine gemeenschappen leven gebruiken en tradities vaak voort van generatie op generatie, al veranderen ze natuurlijk ook met de tijd. Ze bieden hoe dan ook houvast, soms troost maar ook vrolijkheid en gezelligheid.

Over het thema ‘tradities en gebruiken in Achterhoek en Westmunsterland’ organiseren Kreisheimatpflege Borken en de Stichting Culturele Grenscontacten Achterhoek-Wesmunsterland in samenwerking met de Naoberkark Meddo een grensoverschrijdende ontmoetingsdag op zaterdag 22 juni a.s. in de Naoberkark te Meddo. Voor liefhebbers van streekcultuur belooft het een leuke en interessante uitwisseling te worden.

Programma

Aanvang 10.00 uur einde ca. 15.00 uur.

De gasten worden op deze dag welkom geheten door Christel Höink, Kreisheimatpflegerin Borken, en Jan Lanting voorzitter van de Naoberkark. Vervolgens zullen diverse sprekers het thema belichten. Allereerst van Duitse zijde door de Heer Volker Tschusche, wetenschappelijk medewerker van Kult een lezing onder de titel “Streelcultuur in de Grensstreek ofwel ‘Brauchtum in der Grenzregion’. Van Nederlandse zijde zal Ria Olijslager

uit Lievelde een voordracht houden over gebruiken en tradities in de Achterhoek. Tevens zal August Elsinghorst vertellen over het initiatief rond de herbestemming van de kerk en over lokale tradities.

Rond 13.00 uur zal er een gezamenlijke lunch gebruikt worden en daarna is er gelegenheid onder begeleiding een rondwandeling door de kern van Meddo te maken en wat kleine bijzonderheden te bekijken.

 

Deze grensoverschrijdende Heimattag vindt elke twee jaar plaats, afwisselend aan Duitse en Nederlandse zijde. De bijeenkomst biedt een mooie gelegenheid tot uitwisseling tussen bijvoorbeeld leden van historische verenigingen, musea en liefhebbers van streekcultuur, maar iedereen is welkom ongeacht de achtergrond. De Heimattag wordt mede mogelijk gemaakt door een bijdrage van Euregio.

Aanmelding en kosten

Deelname aan deze dag kost € 12,50 per persoon, inclusief lunch, koffie/thee

Belangstellenden kunnen zich tot 17 Juni 2024 aanmelden bij

Kreisheimatpflege Borken, email: heimatpflege@kreis-borken.de of bij de Stichting Culturele Grenscontacten Achterhoek-Westmunsterland

telefoonnummer 06-12 02 53 84, Email: abbinkdiana@gmail.com