Hanna Bervoets | Foto: Klaas Hendrik Slump

Op 26 april stond bij de lezing van Suzanna Jansen het boek ‘De omwenteling of: de eeuw van de vrouw’ centraal. De thema’s die op die goedbezochte avond aan de orde kwamen zorgden voor een golf van herkenning in de zaal. Mooi daarop aansluitend is het boek ‘Leer me alles wat je weet’, van Hanna Bervoets. Op 24 mei maakt zij haar opwachting in het Literair Café van de Koppelkerk. Qua tijdsgewricht sluiten de boeken van beide auteurs vrijwel naadloos op elkaar aan. Waar Suzanna Jansen verhalende non-fictie schrijft, laat Hanna Bervoets via de verbeelding al evenzeer het verhaal van veel vrouwen tot leven komen. Suzanna beschrijft via het verhaal van haar moeder hoe vrouwen in de zestiger jaren lijden aan de mysterieu-ze ziekte die ‘huisvrouwenvermoeidheid’ werd gedoopt.

De focus van het boek van Hanna Bervoets ligt op de zoektocht van mensen, veelal vrouwen, naar een dia-gnose voor en een remedie tegen hun pijnen, waarbij ze opvallend vaak niet ge-hoord worden door hun huisarts. De protagonist in de roman trekt zich het lot aan van deze vrouwen die vaak ten einde raad zijn. Soms lijkt er niet veel veranderd sinds de zestiger jaren, toen er niet altijd actief werd gezocht naar de oorzaak van de klachten en deze werden toegeschreven aan de zwakte van vrouwen. De medi-sche zoektocht in de roman van Hanna Bervoets is ingekaderd in een liefdesver-haal dat 4 decennia beslaat; een verhaal waarin Jodie probeert te achterhalen waarom haar geliefde er niet meer is. Het is een overtuigend frame dat verhaal-technisch een mooi tegenwicht biedt aan de vele medische perikelen waar we als lezer mee geconfronteerd worden. De zoektocht van Jodie wordt de zoektocht van de lezer. Bovendien wordt de lezer uitgenodigd om na te denken over ‘de staat van de macht’ van het medisch circuit en het denken over ziekte en gezondheid in Ne-derland.

 

Classica, historica en rector van College Schaersvoorde in Aalten, Laurien Crump, inmiddels een vertrouwd gezicht in de Koppelkerk en ten zeerste gewaardeerd als interviewer, zal in gesprek gaan met Hanna Bervoets. We kijken ernaar uit en we hopen velen van u te mogen verwelkomen bij deze ontmoeting!

 

Het programma ‘Staat van de Macht is een initiatief van een flinke groep bevlogen mensen. Er zitten heel wat vrijwillige uren in en ons streven is om kostendekkend te zijn. Tegelijker-tijd willen we toegankelijk zijn voor iedereen en het laagdrempelig houden. Daarom stellen we een beperkt aantal gratis kaarten beschikbaar voor hen die op dit moment niet de fi-nanciële ruimte hebben een kaartje te kopen. Wil je gebruik maken van deze regeling? Stuur dan een kort mailtje naar hiske@koppelkerk.nl. Je staat op de gastenlijst zodra je een bevestiging per mail hebt ontvangen.

 

Praktische informatie:

Locatie: Koppelkerk, Koppelstraat 35, Bredevoort

Aanvang: 20.00 uur (zaal open: 19.30 uur)

Entree: vvk €10 (excl. servicekosten), aan de deur €12,50

Aanmelden: & tickets: www.koppelkerk.nl