De Achterhoek is door minister Hugo de Jonge van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties aangewezen als 1 van de 10 pilotregio’s, waarin de overheid verder werkt aan de bevindingen uit het rapport Elke Regio Telt. Dit adviesrapport aan de regering dat inspeelt op de ongelijke verdeling tussen verschillende regio’s zorgde het afgelopen jaar voor veel reactie en is breed omarmd in de overheid. Met de uitwerking op het rapport legt het Rijk de basis voor een langjarige aanpak om op duurzame wijze toe te werken naar vitale en leefbare regio’s. Voorzitter van 8RHK ambassadeurs Mark Boumans: “Vorig jaar juni mocht ik in de Tweede Kamer al een reactie vanuit de Achterhoek leveren aan dit debat. Daar zei ik dat het niet alleen Den Haag is dat de regio’s moet helpen, maar andersom. En dat geloof ik nog steeds. Mooi dat we daar nu samen aan gaan werken.”

 

Elke Regio Telt!

Het rapport Elke Regio Telt is opgesteld door drie adviesraden en staat stil bij de aard en omvang van regionale verschillen en achterstanden. Doel van het rapport is om bij te dragen aan een nieuwe aanpak van regionale verschillen in brede welvaart, om daarmee Nederland als geheel sterker te maken. Drie aanbevelingen springen eruit: werk aan de investeringslogica, zorg voor langjarige structurele investeringen en versterk de onderlinge relaties. Mark Boumans: “Wij kunnen ons goed vinden in de aanbevelingen uit het rapport. In de Achterhoek bijvoorbeeld is de innovatiekracht groot, de governance structuur is een voorbeeld voor Nederland en de regio barst van ambitie. Daarom kunnen regio’s het Rijk ook helpen, het gaat wat mij betreft echt om samenwerking. Als het Rijk bij ons de expertise ophaalt, onze experimenteerruimte benut om schaalsprong en aanpassingen in instrumenten, wet- en regelgeving te bereiken, we leefbaarheid boven efficiency stellen, we vanuit andere perspectieven en criteria gaan investeren, dan kunnen we werken aan een gelijk speelveld voor alle regio’s.”

 

Regio Deal als vliegwiel voor structurele samenwerking

De Achterhoek heeft voor de Regio Deal  ‘Hoger springen, krachtiger landen’ eerder deze maand een toekenning van 25 miljoen euro van het Rijk gekregen. Ook in de Regio Deal, die bestaat uit tijdelijke middelen, haalt de Achterhoek het in 2023 verschenen rapport ‘Elke regio telt!’ aan. Mark Boumans: “In de Achterhoek ervaren we dat het, ondanks de gelijke ambities van Rijk en regio, vaak niet lukt om inzet en middelen over en weer te matchen. Rijkssubsidies landen niet of nauwelijks in de Achterhoek. De schaalgrootte van onze regio is niet toereikend, maatwerk ontbreekt of wet- en regelgeving zijn spelbreker voor innovatie. Dat vraagt om structureel anders handelen en investeren. Het is nu aan Rijk en regio om vanuit Elke Regio Telt tot een langjarige programma te komen, waarbij ook de samenwerking en tijdelijke middelen uit de Regio Deal als vliegwiel kunnen functioneren. Wat ons betreft een eerste stap op weg naar een structurele regionale investeringsagenda.”