Boeren die maatregelen nemen voor meer natuur op het platteland worden in de steek gelaten, vindt GroenLinks. Gedeputeerde Staten trekt de stekker uit de regeling Boeren voor Natuur, die voorziet in 30 jaar lang financiële ondersteuning voor meer natuurinclusief boeren. Volgens GS kan de regeling niet uitgevoerd worden door de regels van het Rijk. GroenLinks wil dat boeren perspectief krijgen en kunnen rekenen op een betrouwbare overheid en stelt daarom vragen in de Statenvergadering. 

 

Het herstellen van onze Gelderse natuur vraagt om een andere aanpak, ook in de landbouw. Boeren die de omslag willen maken naar natuurinclusief werken, moeten een helpende hand kunnen krijgen, vindt GroenLinks. De Provincie kiest er daarentegen voor om het programma dat hen ondersteunt plotseling stop te zetten.  

Het programma “Boeren voor natuur” zou natuurinclusieve boeren 30 jaar financieel ondersteunen. “De plotselinge draai van de Provincie zorgt voor onzekerheid. Opnieuw komen boeren in de knel die hun bedrijfsvoering in balans met de natuur willen brengen. Wij willen graag een betrouwbare overheid zijn die perspectief geeft,” zegt Statenlid Leonie Jorna.  

 

GroenLinks Gelderland zal tijdens de Provinciale Statenvergadering van 31 januari mondelinge vragen stellen over het stopzetten van de regeling. De partij ziet graag een voortzetting van financiële ondersteuning voor boeren die de landbouwtransitie aan willen gaan en wil van GS weten hoe zij daarin gaan voorzien. De provincie moet een constructieve partner zijn, met beleid waar boeren op kunnen bouwen en vertrouwen.