Inwoners, buurtorganisaties, agrariërs, stichtingen en verenigingen in 6 Gelderse gebieden kunnen vanaf het voorjaar van 2024 subsidie aanvragen vanuit het Europese programma LEADER. Het gaat om projecten die bijdragen aan de leefbaarheid van het platteland en passen binnen de Lokale Ontwikkelingsstrategie voor dat gebied.

Lokale plannen per gebiedIn de gebieden Achterhoek, De Liemers, Rijk van Nijmegen Maas en Waal, GEUS (Garderen, Elspeet, Uddel en Speuld), Rivierenland en IJsselvallei gaat de regeling naar verwachting gespreid open tussen 1 april en 1 juni. 34 gemeenten en 3 waterschappen hebben per gebied een Lokale Ontwikkelingsstrategie (LOS) opgesteld, samen met betrokkenen uit de regio. Initiatieven die passen bij deze strategie komen in aanmerking voor de Europese subsidie. Het kan gaan om verandering naar een duurzamere bedrijfsvoering voor boeren en tuinders, maar ook het verbeteren van de sociale samenhang in de regio door behoud van voorzieningen. Zoals het herbestemmen van een dorpsgebouw.

Aanvragen en meer informatieVoor elk gebied wordt een Lokale Actiegroep (LAG) opgericht die verantwoordelijk is voor de uitvoering van de Lokale Ontwikkelingsstrategie (LOS). Meer informatie over de regeling en de aanvraagprocedure is binnenkort verkrijgbaar bij de LAG van het betreffende LEADER-gebied. Verwacht wordt dat de Lokale Actiegroepen eind maart zijn geïnstalleerd.

VoorbeeldenIn de vorige periode (2014-2022) was alleen de Achterhoek een LEADER-gebied in Gelderland.  Succesvolle projecten waren bijvoorbeeld: Stadsboerin Doetinchem (https://stadsboerindoetinchem.nl/), aanleg van fiets- en wandelpad ‘Kerkenpaden’ en belevenisboerderij Kotten. Meer informatie over LEADER Achterhoek kunt vinden op de website (https://www.leaderachterhoek.nl/).

Bundeling van geldIn totaal is voor de periode 2023-2027 € 9,8 miljoen beschikbaar voor de uitvoering van de 6 Lokale Ontwikkelingsstrategieën. Hiervan is € 5,6 miljoen beschikbaar gesteld door de Europese Unie, € 0,8 miljoen door de provincie Gelderland en dragen de gemeenten en waterschappen € 3,4 miljoen bij. 

LEADERLEADER staat voor ‘Liaison Entre Actions de Développement de l’Economie Rurale’. Dat betekent vrij vertaald ‘Samenwerking voor Plattelandsontwikkeling’. Het doel van LEADER is het versterken van de gebiedsgerichte economie en het ontwikkelen van het platteland en een duurzame landbouw. Meer informatie over LEADER kunt u vinden op de website van LEADER Netwerk Nederland (https://www.leader-netwerk-nederland.org/).