Het Erfgoedcentrum Achterhoek en Liemers organiseert op 16 en 19 januari 2024 een workshop bronnenonderzoek migratie. Deze workshop wordt aangeboden in het kader van het project Mijn Achtergrond waarin het Erfgoedcentrum onderzoek doet naar mensen die vanaf de zestiende eeuw tot aan de Tweede Wereldoorlog naar deze regio kwamen of juist uit deze regio vertrokken. Het project biedt ondersteuning aan organisaties en verenigingen om het thema migratie onder de aandacht te brengen en biedt hulp aan geïnteresseerden om zelf de eigen (familie)geschiedenis in te duiken. Deelname aan de workshop kan hierbij helpen.

 

De workshop is geschikt voor mensen die bij onderzoek naar geëmigreerde of geïmmigreerde personen niet de juiste bronnen weten te raadplegen; die een artikel willen schrijven maar de knowhow missen om de archieven in te duiken of voor degene die al in het thema zijn gedoken maar nog informatie missen. Ook is de workshop uitermate geschikt voor mensen die een tentoonstelling over het thema migratie willen maken in hun woonplaats en die niet weten hoe ze met bronnenonderzoek moeten beginnen.

 

Archieven vormen een schatkist aan informatie voor een onderzoeker als je weet hoe je naar en in verschillende bronnen moet zoeken. De cursus duurt een dagdeel en wordt gegeven door een aan het project verbonden onderzoeker.

De workshop bevat twee delen: – Theoretisch: je krijgt kennis over en inzicht in de belangrijkste bronnen die je kunt gebruiken. – Praktisch: je gaat zelf aan de slag en leert de theoretische kennis toe te passen aan de hand van opdrachten, vraagstukken en het raadplegen van originele bronnen. De focus ligt op archiefstukken die te vinden zijn bij het Erfgoedcentrum. Er wordt per tijdsblok een overzicht van de belangrijkste bronnen gegeven. Hierbij wordt uitgegaan van de periode die het Erfgoedcentrum voor het project hanteert, namelijk van ca. 1580 tot 1940.

Tijdens de opdrachten kunnen de deelnemers zelf de bronnen (originele stukken) bekijken. De workshop gaat slechts summier in op het doen van onderzoek bij andere archieven in Nederland of daarbuiten.

Deelname aan de workshop is kosteloos. Data: Dinsdagavond 16 januari: van 19.00 tot 21.30 uur (inloop vanaf 18.30 uur) Vrijdagmiddag 19 januari: van 13.30 tot 16.00 uur (inloop vanaf 13.00 uur) Locatie: studiezaal Erfgoedcentrum Achterhoek en Liemers, gebouw ’t Brewinc, IJsselkade 13 te Doetinchem Aanmelden: info@ecal.nu of 0314-787078 Parkeren: Parkeren in Doetinchem | Gemeente Doetinchem

Op www.mijnachtergrond.nl vindt u meer informatie en nieuws over het project.

Foto: Rijksmuseum – Huifkar met familie onderweg – Karel Frederik Bombled 1832-1902