Provincie Gelderland en het Oranje Fonds dragen elk 1 miljoen euro extra bij aan het samenwerkingsfonds Verbind je buurt!. Het samenwerkingsfonds dat een impuls geeft aan sociale verbinding tussen mensen in Gelderse dorpen, buurten en wijken werd eerder tot 2025 verlengd en voorzien van een bijdrage van 2 miljoen.
Door de extra bijdrage van nog eens 1 miljoen euro van de provincie Gelderland en 1 miljoen euro van het Oranje Fonds worden kleinschalige burgerinitiatieven en sociale projecten in Gelderland gesteund. In 2022 zijn meer dan 100 reguliere projecten ondersteund, waarbij meer dan 6.000 vrijwilligers betrokken waren en bijna 45.000 mensen uit de doelgroep werden bereikt. Daarnaast werden ruim 1.800 activiteiten, verspreid over álle gemeenten van Gelderland, tijdens NLdoet en Burendag vanuit Verbind je buurt! mede mogelijk gemaakt.
Gedeputeerde Dirk Vreugdenhil: ‘Met Verbind je buurt! slaan bewoners de handen ineen om de buurt te versterken. Ze kijken naar elkaar om en maken samen het verschil. Zo zorgen we ervoor dat iedereen mee kan doen en niemand achterblijft!’
De projecten die het Verbind je buurt! fonds steunt zijn erop gericht om meer mensen te laten meedoen aan de samenleving. Dat gebeurt op verschillende manieren, bijvoorbeeld door het creëren van nieuwe ontmoetingsactiviteiten in een huiskamer, dorpshuis of inloophuis, een maatjesinitiatief voor kinderen in kwetsbare gezinnen of een buurtvereniging die samen met de buurt een moestuin start.
Voor meer informatie ga naar www.oranjefonds.nl/verbind-je-buurt