windmolens

Stadtwerke Münster presenteren gepland windenergie-project ten westen van Südlohn

 

Klimaatvriendelijke stroom produceren en de mensen ter plaatste hiervan laten meeprofiteren: de Stadtwerke Münster willen aan de westelijke rand van het Münsterland een windproject realiseren waarvoor ook uitgebreide deelnemingsmogelijkheden voor de Duitse en Nederlandse omwonenden zijn gepland. In het gebied Venn van de gemeente Südlohn staan vier windturbines met een totale hoogte tussen 200 en 250 meter op de planning. Als de windturbines worden gebouwd, zouden hiermee ongeveer 17.000 huishoudens van groene stroom kunnen worden voorzien.

 

Grensoverschrijdende deelnemingsmogelijkheden voor burgers

Het bijzondere aan dit project is dat het op slechts enkele honderden meters van de Nederlandse grens zal worden gebouwd. “Ook al plannen wij volgens de Duitse wet, zullen de windturbines zichtbare veranderingen voor zowel de Duitse alsook de Nederlandse omwonenden met zich mee brengen. Daarom willen wij alle mensen ter plaatse zo goed mogelijk over het planningsproces informeren en financiële participatiemogelijkheden bieden”, benadrukt Maximilian Wolf, afdelingshoofd hernieuwbare energie van de Stadtwerke Münster.

 

In de afgelopen weken en maanden hebben de Stadtwerke Münster de omwonenden en beleidsmakers schriftelijk en persoonlijk over het project geïnformeerd. Afgelopen weekend werd bovendien voor de directe omwonenden rond de geplande installaties een windwandeling georganiseerd waarbij de projectleiders meer over de installaties vertelden. Wanneer de vier windturbines zouden worden gebouwd, is voor de adressen die zich binnen een straal van 750 meter rond de installaties bevinden een vaste jaarlijkse vergoeding van 2.500 euro gepland. Bovendien kunnen vooral burgers uit Südlohn, Stadtlohn en Winterswijk in de vorm van een achtergestelde lening met vaste rente aan het project deelnemen.

 

Indiening van goedkeuringsaanvraag waarschijnlijk in het voorjaar van 2024

“Wij bevinden ons nog in een vroeg planningsstadium. Momenteel stellen wij de documentatie voor de goedkeuringsprocedure volgens de Duitse federale emmissiebeheersingswet (Bundesimmissions¬schutzgesetz) op, zodat wij de aanvraag waarschijnlijk in het voorjaar van 2024 bij de bevoegde toezichthoudende autoriteit, het district Borken, kunnen indienen”, aldus Maximilian Wolf over de verdere procedure. De beoordeling zal minimaal zeven maanden in beslag nemen en een goedkeuring zal niet voor eind 2024 binnen zijn. Wanneer er geen sprake is van vertragingen, zou het windpark op zijn vroegst begin 2026 in bedrijf gaan.

 

Het project in één oogopslag:

  • 4 windturbines met een hoogte tussen 200 en 250 meter
  • Gepland vermogen per installatie: 6,8 megawatt, in totaal zou hiermee circa 59.600.000 kilowattuur groene stroom per jaar kunnen worden geproduceerd en ongeveer 17.000 huishoudens kunnen worden beleverd (bij een verbruik van 3.500 kilowattuur per jaar)
  • De goedkeuringsaanvraag volgens de Duitse federale emmissiebeheersingswet (Bundesimmissionsschutzgesetz) zal waarschijnlijk in het voorjaar van 2024 worden ingediend, de installatie zou dan op z’n vroegst begin 2026 in bedrijf worden genomen
  • Financiële deelnemingsmogelijkheden voor burgers:
    • Vast jaarlijks bedrag ter hoogte van 2.500 euro voor alle adressen binnen een straal van 750 meter rond de installaties
    • Deelneming via een achtergestelde lening voor met name burgers van Südlohn, Stadtlohn en Winterswijk