Op woensdagavond 22 november organiseert het Alzheimer Trefpunt Aalten-Oost Gelre–Winterswijk weer een bijeenkomst voor mensen met beginnende vorm van dementie en hun mantelzorgers, hun naasten en andere belangstellenden. Deze avond staat een theatervoorstelling gepland: ‘Jij bent mijn Suikerbossie’.

 

Theater Aan De Lijn speelt korte, luchtige en soms spannende scènes. De situaties spelen zich af in het dagelijks leven van Wim en zijn partner Mia, die dementie heeft. Hoe gaat Wim hiermee om?

Soms gaat het goed en soms slaat Wim de plank finaal mis. Iedere situatie wordt besprokensamen met het aanwezige publiek: zijn de scènes herkenbaar? Zowel mantelzorgers als mensen met dementie zullen niet alleen veel herkennen, maar ook veel plezier beleven aan de soms hilarische scènes. Er worden bovendien veel tips en situaties uit de eigen praktijk uitgewisseld.

LET OP! Vanwege de verwachte grote opkomst, en omdat er maximaal plek is voor vijftig personen, willen we u vragen zich vooraf aan te melden voor deze theatervoorstelling. Dit kan via e-mail: d.kuska-uefing@alzheimervrijwilligers.nl of bel tijdens werkuren met Dorien Kuska op (06) 3419 3613.

 

De afdeling Oost-Gelderland van Alzheimer Nederland organiseert maandelijks een Alzheimer Trefpunt in Lichtenvoorde op de vierde woensdag van de maand. Het Alzheimer Trefpunt is een avond voor en over mensen met dementie en hun naasten. Het is zowel een ontmoetingsplek voor lotgenoten als een informatieve avond voor mantelzorgers en professionals in de zorg. De toegang is gratis, vooraf aanmelden is niet nodig. Iedereen is welkom, ook en vooral mensen die zelf een vorm van dementie hebben.

Wanneer: woensdag 22 november 2023

Waar: Cultureel Centrum Den Diek, Dijkstraat 30 in Lichtenvoorde. (Ingang aan zijde Hamalandhal, Van Der Meer De Walcherenstraat 3)

Hoe laat: van 20.00 uur tot 21.30 uur (zaal open vanaf 19.30 uur), aanmelden is nodig.

Meer informatie op: www.alzheimer-nederland.nl/regios/oost-gelderland of bel naar Alzheimer Nederland | Oost-Gelderland: (06) 1351 4411