De fractie van de Progressieve Partij nodigt inwoners uit om op  woensdagavond 18 oktober a.s. mee te praten en denken over de meerjarenbegroting die in de komende weken door de gemeenteraad  behandeld wordt.Een avond over de meerjarenbegroting klinkt wellicht wat saai, maar dat is het zeker niet. Natuurlijk gaat het om financiën en dus ook de cijfertjes, maar de begroting gaat vooral om de vraag wat voor een gemeente we willen zijn en waar we naar toe willen. Waaraan moet het geld besteed worden?Niet het hele boekwerk uitpluizen.We gaan het boekwerk daarom ook niet van voor tot achteren doornemen, maar lichten  er een aantal onderwerpen uit. Natuurlijk over bestaanszekerheid, zorg, duurzaamheid en wonen.  Ook is er de mogelijkheid om vragen te stellen of om zelf onderwerpen aan te dragen. Uiteraard in verband  met de begroting. Over andere zaken  gaan we graag  op een ander moment in gesprek.Vooraf  bekijken of vragen?Het is mogelijk de conceptbegroting vooraf te bekijken via een app: | Aalten (begrotingsapp.nl)  Bij voorkeur hoort de fractie vóór de meedenkavond of er nog specifieke vragen of onderwerpen zijn die besproken zouden moeten worden. Dit kan worden doorgegeven aan Petra Hoezen, via p.hoezen@raadaalten.nlDe meedenkavond begint om 20.00 uur in de bovenzaal bij café Schiller in Aalten. Opgeven is gewenst bij : secretariaat@progressieve-partij.nl  zodat  koffie en thee voor u klaargezet kan worden.