Tijdens de slotbijeenkomst van de Eo Wijersprijsvraag op 12 oktober 2023 is de inzending Aardkundig Fundamentalisme tot landelijke winnaar uitgeroepen. Het team ontwerpers van Neder|land|schap en Werkend Landschap introduceerde een vernieuwende manier van denken. Met zeven stappen en vergezichten laten zij een landschap zien dat in balans is, geheemd en geaard. Volgens de jury kunnen deze handvatten ook in de rest van Nederland toegepast worden. Juryvoorzitter Berno Strootman: “Het voorstel viel op door de coherente kijk op het landsgrensoverschrijdende bodem- en watersysteem. Het team heeft oog voor de kracht van de regio, het regionale erfgoed en het belang van gebiedsidentiteit. Tegelijkertijd schuwen ze heilige huisjes niet.”

 

Het ontwerpteam bedrijft het plan zelf als volgt: “Aardkundig Fundamentalisme is een hulpmiddel om de schoonheid en draagkracht van het Achterhoekse landschap in te zien. Het geeft identiteit, brengt ons dichter bij de aarde en biedt perspectief op een landschap waar wij en ons nageslacht kunnen, willen en mogen wonen.” Bekijk hier het plan.

 

Emmeke Gosselink, boardlid 8RHK ambassadeurs en regionaal voorzitter stuurgroep Ruimtelijk Perspectief Achterhoek: “Om de Achterhoek die mooie, groene geluksregio te laten blijven die het nu is, leggen we meerdere ruimtelijke puzzels bij elkaar. De ontwerpen uit de Eo Wijersprijsvraag geven ons veel inspiratie en richting voor ons verhaal voor de toekomst, op het gebied van wonen, droogte en landbouwtransitie. Met het winnen van de prijs hebben we goud in handen om, in termen van de winnaar; ‘fundamentalistische’ keuzes voor de toekomst te maken.” Gelders gebiedsgedeputeerde voor de Achterhoek, Helga Witjes: “Mooi om te zien hoe dit winnende team vanuit de ondergrond inspiratie opdoet voor de inrichting van de Achterhoek. Deze manier van kijken vormt een mooie uitwerking van één van onze provinciale uitgangspunten voor de regionale gebiedsarrangementen, namelijk water en bodem sturend. In die zin vormt het een prachtige inspiratiebron, die we dan graag delen met andere regio’s.”

 

Annemiek Rijckenberg, voorzitter Eo Wijersstichting, is blij met de oogst van deze 12e editie van de prijsvraag: “Winnende inzenders kijken verder dan de opgaven klimaatadaptatie en natuur/stikstof. Ze durven over de langere termijn te denken met inzet van ‘oude’ kennis over bodem en water en nieuwe technieken voor schone teelten van de toekomst. Met denkrichtingen waar regio’s nog niet durfden te gaan.” Tijdens de slotbijeenkomst overhandigde Annemiek de eindpublicatie aan Johan Osinga, Directeur-generaal Regieorganisatie Transitie Landelijk gebied, ministerie van LNV, namens de vier subsidieverstrekkende departementen (ministerie BZK, I&W, OCW en LNV). In deze uitgave staan de elf inzendingen uit de tweede ronde en de lessen en aanbevelingen die naar voren zijn gekomen voor het landschap waar wij willen wonen. Het is gratis op te vragen bij de Eo Wijersstichting, zolang de voorraad strekt.

 

Over de Eo Wijersprijsvraag

De Eo Wijersstichting – vernoemd naar bouwkundig ingenieur Leonard Wijers – is al ruim drie decennia een onafhankelijke pleitbezorger voor de inzet van het regionaal ontwerp bij de aanpak van bovenlokale vraagstukken. Aan deze twaalfde editie van de Eo Wijersprijsvraag met als thema ‘Waar Wij Willen Wonen’ deden in de eerste ronde 31 en in de tweede ronde 11 ontwerpteams mee. Zij onderzochten hoe klimaatadaptatie en natuurverbetering samen een hefboom kunnen zijn voor

aantrekkelijke steden en landschappen van de toekomst; het landschap waar wij willen wonen. Deelnemende regio’s waren: Rijn-Maasmonding, Midden-Zeeland, de Achterhoek en Oostelijk Flevoland. Bekijk hier alle inzendingen en de Achterhoekse pagina met informatie over de regionale uitrol en aanpak van de prijsvraag.

Foto: Het winnende ontwerpteam ontvangt een houtsculptuur van kunstenaar Bart Ensing.