Winterswijk – Wethouder Wim Wassink heeft vandaag zijn functie als wethouder van Winterswijk per direct neergelegd: ‘Als wethouder kan ik alleen functioneren als ik steun en vertrouwen geniet. Deze steun wordt door mij niet meer gevoeld.’ ‘Voor mij betekent dit een onwerkbare situatie omdat ik daardoor niet de resultaten kan boeken waar Winterswijk naar mijn mening behoefte aan heeft.

 

Winterswijk verdient een college dat slagvaardig is en om die reden leg ik per direct mijn functie neer.’ Burgemeester Bengevoord betreurt het opstappen van wethouder Wassink: ‘Ik ben Wim Wassink dankbaar voor zijn inzet voor de gemeente Winterswijk. Eerst als raadslid en fractievoorzitter en later als wethouder. Met Wim verliezen we een kundig wethouder, die zich meer dan ijverig heeft ingezet voor onze gemeente. We zullen zijn kennis missen.’

De CDA fractie van Winterswijk is inmiddels op zoek naar een opvolger en zal deze zo spoedig mogelijk bekend maken. ‘Ik wens mijn opvolger veel succes en ik zal het CDA blijven steunen’ aldus Wassink.

 

Hieronder de ontslagbrief±

Geachte burgemeester Bengevoord, beste Joris,

Middels deze brief wil ik bekend maken dat ik per direct mijn functie als wethouder van Winterswijk neerleg. Als wethouder kan ik alleen functioneren als ik steun en vertrouwen geniet. Deze steun wordt door mij niet meer gevoeld. Voor mij betekent dit een onwerkbare situatie omdat ik daardoor niet de resultaten kan boeken waar Winterswijk naar mijn mening behoefte aan heeft.

Winterswijk verdient een college dat slagvaardig is en om die reden leg ik per direct mijn functie neer. De reden dat ik voor dit moment heb gekozen is dat vandaag de begroting voor 2024 door het college is vastgesteld. Ik voelde mij ervoor verantwoordelijk dat Winterswijk een deugdelijke begroting krijgt.

Nu deze is vastgesteld is voor mij het moment gekomen om dit besluit bekend te maken. Voor alle duidelijkheid: het besluit heeft dus niet te maken met de inhoud van de begroting, hoe moeilijk en pijnlijk de begroting ook is. Ook al is de periode kort geweest, ik ben dankbaar dat ik een bijdrage heb kunnen leveren aan het oplossen van het snippergroendossier, de realisatie van een ouderencentrum, de voortgang van het programma voor het buitengebied, klimaatadaptieve maatregelen, de led-verlichting voor de buitensport[1]verenigingen en het weer op gang brengen van de realisatie van het steengroevemuseum.

Dit alles kon natuurlijk alleen door een nauwe samenwerking met alle andere partijen en de goede ondersteuning door de ambtelijke organisatie. Hen wil ik bedanken voor de fijne en constructieve samenwerking. De CDA-fractie is inmiddels op zoek naar een opvolger en zal die zo spoedig mogelijk bekend maken. Ik wens mijn opvolger veel succes en ik zal het CDA blijven steunen.

Met vriendelijke groet,

Wim Wassink