4 jaar geleden ondertekenden 8 gemeenten en 12 partners het regionaal sportakkoord in Den Haag, voor Vereniging Sport en Gemeenten (VSG) was dit de aanleiding om na 4 jaar de Achterhoek te vragen om gastheer te zijn voor haar jaarcongres. Tijdens het tweedaagse congres maakten de deelnemers kennis met de succesformule van Achterhoek in Beweging: Scholder an Scholder – regionaal samenwerken en lokaal uitvoeren. Ruim 230 deelnemers gingen met elkaar in gesprek ter inspiratie en om van elkaar te leren. Daarnaast werden er twee intentieverklaringen ondertekend, namelijk Coördinatiepunt Clubondersteuning Achterhoek en Achterhoekse topsport inspireert breedtesport.

 

Zo blijft het Achterhoekse sportlandschap continue samen in beweging. Pascal Kamperman (directeur-bestuurder van Achterhoek in Beweging) kijkt lachend terug op het evenement. “Twee dagen lang stonden de passie voor sport & bewegen, regionale tradities en onze Achterhoekse aanpak van integraal samenwerken centraal”. Het VSG-congres stond namelijk in het teken van onze Achterhoekse manier van Naoberschap op het gebied van sport, bewegen en preventie. De deelnemers begonnen met het bezoeken van diverse sportlocaties in de Achterhoek, bijvoorbeeld Open Club de Nevelhorst in Didam, Zwembad Meekenesch te Lichtenvoorde, het Dorpshuus in Varsselder of het Sportpark Zuid Aalten.

 

Na de bezoeken verzamelden de deelnemers van het jaarcongres zich bij Marveld recreatie in Groenlo. Hier vond het middag- en avondprogramma plaats, onder leiding van dagvoorzitter Marijn de Vries en sidekick Sjoerd Weikamp. De middag stond in het teken van zorg en preventie met sport & bewegen als middel. Met een inleiding van 3 sprekers, waaronder Carl Verheijen, gingen de aanwezigen met elkaar in gesprek over positieve gezondheid, het belang van bewegen en de gezonde generatie 2040. De middag werd afgesloten met een column van Frans Miggelbrink. Door onze Achterhoekse manier van samenwerken, lopen wij voor op de rest van het land. Dat blijkt ook uit de ondertekening van het Coördinatiepunt Clubondersteuning tijdens het VSG-congres. Onder aanvoering van Achterhoek in Beweging ondertekenden 8 Achterhoekse gemeenten, 7 sportbonden en andere organisaties, waaronder het NOC*NSF het convenant.

 

Het doel van het coördinatiepunt is de infrastructuur rondom clubondersteuning versterken. “Het is prachtig om te zien dat zoveel verschillende lokale én nationale organisaties zich willen verbinden aan het Achterhoekse coördinatiepunt” aldus Alwin van Engelenburg (projectmanager bij Achterhoek in Beweging). Tijdens het VSG-congres werd ook de volgende stap gezet om de verbinding tussen breedtesport, talentontwikkeling en topsport te versterken. Het Achterhoekse bedrijfsleven, de overheid en maatschappelijke organisaties, waaronder het NOC*NSF, Papendal, opleidingsprogramma’s en sportevenementen, ondertekenden onder toeziend oog van ambassadeur Guus Hiddink samen de intentieverklaring “Achterhoekse topsport inspireert breedtesport”. Dit omdat de betrokken partijen uitdagingen zien om te blijven investeren in breedtesport, talentontwikkeling en topsport. Lonneke Slöetjes (projectmanager bij Achterhoek in Beweging) verheugt zich op de ondertekening.

 

“We hebben mooie plannen voor topsport en talentontwikkeling in de Achterhoek en de insipratierol die beiden kunnen spelen voor de breedtesport. Ik kijk er nu al naar uit om hier de komende tijd mee aan de slag te gaan!” Achterhoek in Beweging Achterhoek in Beweging is een initiatief van de 8 Achterhoekse gemeenten Aalten, Berkelland, Bronckhorst, Doetinchem, Montferland, Oost Gelre, Oude Ijsselstreek en Winterswijk. Samen met betrokken partners in o.a. de zorg, het onderwijs, de cultuursector, het bedrijfsleven en de sport stellen zij binnen dit programma de kracht van bewegen en een gezonde leefstijl (met sport als katalysator) in de Achterhoek centraal. Ze vormen een dynamisch platform, waar alle regionale en lokale ambities, initiatieven, mensen en middelen bij elkaar komen. Achterhoek in Beweging kent de beweging in de regio en jaagt aan, motiveert, inspireert en verbindt. Samen werken zij aan krachtige, levendige kernen, buurten en wijken in de Achterhoek met ruimte voor iedereen.