In een brief aan de verantwoordelijke ministers van Financiën pleiten de Euregio’s langs de Duits-Nederlands-Belgische grenzen voor langetermijnoplossingen voor de belastingheffing van grensarbeiders die thuiswerken of telewerken. In samenwerking met de GrensInfoPunten en de Kamers van Koophandel worden de fiscale obstakels die leiden tot discriminatie van de grensarbeiders onder de aandacht gebracht. Flexibele oplossingen voor de belasting van grensarbeiders moeten ervoor zorgen dat werken over de grens aantrekkelijk blijft.

Thuiswerken is voor veel werknemers sinds COVID-19 de standaard geworden. Thuiswerken was namelijk tijdens de coronapandemie voor veel werknemers verplicht, daarom zijn uitzonderingen gemaakt in de regels over sociale zekerheid en het betalen van belastingen in het land waar een werknemer te werk is gesteld. Doel was grensoverschrijdende werknemers te beschermen tegen nadelen van het werken over de grens.

Op Europees niveau is een kaderovereenkomst gesloten om de oplossingen voor grenswerkers op het gebied van sociale zekerheid vast te leggen. Een dergelijke fundamentele en duurzame oplossing bestaat niet op het gebied van belastingkwesties voor grenswerkers. Dit komt omdat, in tegenstelling tot het socialezekerheidsrecht, deze belastingkwesties niet op Europees niveau worden geregeld, maar onderworpen zijn aan regelingen tussen de betrokken landen onderling. Dat zijn regelingen om dubbele belasting te voorkomen. Door het gebrek aan regelingen voor belastingen ontstaat de situatie dat vergelijkbare omstandigheden in verschillende grensregio’s tot fundamenteel verschillende belastingen kunnen leiden. Dit verzwakt de positie van werknemers en maakt het werken over de grens minder aantrekkelijk.

In het belang van grensoverschrijdende werknemers en werkgevers in de grensregio en om de aandacht te vestigen op deze nadelige situatie is een brief gestuurd aan de verantwoordelijke ministers van Financiën. Onder aanvoering van de Euregio Maas-Rijn en het GrensInfoPunt Aachen-Eurode namens de andere GrensInfoPunten en gesteund door de andere Euregio’s langs de Duits-Belgisch-Nederlandse grenzen en de Kamers van Koophandel zijn Minister van Financiën Sigrid Kaag van Nederland, Vincent Van Peteghem , Vice-eersteminister en minister van Financiën van België, de Duitse federale minister van Financiën Christian Lindner, de Minister van Financiën van Noordrijn-Westfalen Dr. Marcus Optendrenk en de Minister van Financiën van Nedersaksen, Gerald Heere, aangeschreven.

De situatie vanuit het oogpunt van de grensregio’s is in detail onderzocht en er is gewezen op mogelijke oplossingen, met het dringende verzoek om, in het belang van de werknemers in de grensregio’s, haalbare oplossingen uit te werken.

“In onze regio denken wij niet in grenzen maar in kansen en samenwerking met elkaar. Als de aantrekkingskracht van een grensoverschrijdende arbeidsmarkt verloren gaat, is dat een groot verlies voor zowel werknemers als werkgevers in een tijd van een voortdurend groeiend tekort aan geschoolde arbeidskrachten. Daarom pleiten we bij de landelijke overheden voor goede afspraken in het belang van de regio!” benadrukt Emile Roemer, de voorzitter van de EGTS Euregio Maas-Rijn.

Christoph Almering, directeur-bestuurder van de EUREGIO in Gronau/Enschede dringt ook aan op een vroege oplossing: “Een arbeidsmarkt zonder grenzen is niet alleen een visie, maar ook een beslissende stap om onze grensoverschrijdende gemeenschap te versterken. Grensarbeiders mogen niet fiscaal worden benadeeld, ook niet als ze vanuit huis werken – een realiteit die steeds belangrijker wordt in het tijdperk van flexibel werken en digitale netwerken. Ons doel is om flexibele belastingregels op te stellen die grensoverschrijdend werken in onze dynamische grensregio aantrekkelijk houden. Want samen creëren we niet alleen banen en een hogere kwaliteit van op maat gesneden arbeidsbemiddeling, maar ook een levendige cultuur van saamhorigheid over de landsgrenzen heen.”