Foto: V.l.n.r. Tim Smit, vertegenwoordiger provincie, Wilfried Groot Zevert, voorzitter Raad van Overleg Beltrum, wethouder Arjen van Gijssel

 

De 15e dorpendeal is ondertekend, ditmaal om de leefbaarheid in Beltrum een mooie stimulans te geven. Het is na Rekken, de tweede dorpendeal voor gemeente Berkelland. Dit is een bijzondere bekroning voor de bewoners. Met hun enthousiasme, maar ook met hun vasthoudendheid, hebben ze na een zorgvuldig proces dit initiatief naar zich toe getrokken. 

 

De bewoners, de gemeenten en Gelderland willen met deze dorpendeal meerdere bewegingen in gang zetten. Zo wordt de aandacht gelegd op een drietal onderwerpen namelijk het bestendigen van de Raad van Overleg (samenwerking), de dorpsverbinder (meer sociale verbondenheid) en een haalbaarheidsonderzoek naar het maatschappelijk vastgoed voor in de toekomst. Leefbaarheidsgedeputeerde Peter van ’t Hoog: “Met vasthoudendheid en veel enthousiasme hebben ze in het dorp Beltrum de samenwerking gezocht om tot deze dorpendeal te komen. Ik ben blij dat het gelukt is. Inwoners van Beltrum: van harte gefeliciteerd!”

 

Wethouder Arjen van Gijssel voelt zich nauw betrokken bij de kleine kernen: “Ontzettend trots om als gemeente weer een dorpendeal af te sluiten. We zijn inmiddels hofleverancier in Gelderland. Het zegt iets over hoe wij het belang van samenwerken zien om onze kernen toekomstbestendig te maken.”

 

De Raad van Overleg Beltrum is namens bewoners betrokken bij de dorpendeal. Voorzitter Wilfried Groot Zevert: “Wij zijn ontzettend blij met deze dorpendeal. We kunnen nu actief aan de slag met :

  • Herrangschikking van bestaande functies in met name het Hart van Beltrum en de sporthal zodat er duurzame en toekomstbestendige ontmoetingsplekken mogelijk zijn.
  • Versterking en uitbouw van de sociale cohesie nu en in de toekomst.
  • Onderzoek naar de toekomstbestendigheid van onze verenigingen en wat hierbij de passende organisatiestructuur kan zijn.”