politie

Op dinsdag 20 juni 2023 hebben toezichthouders van de gemeente Winterswijk in het kader van de Week tegen de Ondermijning in samenwerking met politie en de Omgevingsdienst Achterhoek controles uitgevoerd in bedrijfspanden in Winterswijk. 

Twee controleteams van toezichthouders en politie controleerden onder andere op het bestemmingsplan en milieu eisen. Tijdens de actiedag zijn 10 bedrijfspanden, een zee containeropslag en in totaal 17 bedrijven gevestigd in deze panden gecontroleerd.

Resultaten

Tijdens de controles zijn in een bedrijfspand 5 slaapvertrekken aangetroffen waarbij sprake was van illegale huisvesting van arbeidsmigranten. Daarnaast heeft de Omgevingsdienst Achterhoek naar aanleiding van de controles meerdere bedrijven in onderzoek die mogelijk nog melding plichtig zijn in het kader van milieuregelgeving.

Burgemeester Joris Bengevoord is tevreden over het verloop van de actie. “We zetten ons in voor een veilig Winterswijk. Dat betekent aan de ene kant het ontdekken en beëindigen van onveilige situaties en criminele activiteiten. Daarnaast informeren we inwoners en ondernemers om alert te zijn op signalen en ondermijnende criminaliteit te voorkomen.”

Samenwerking veiligheidspartners

De controles passen in een brede aanpak van de gemeente en veiligheidspartners om illegale activiteiten op bedrijventerreinen tegen te gaan en ondernemers bewust te maken van de gevaren van ondermijnende criminaliteit. Bij ondermijning worden legale bedrijven en diensten gebruikt voor illegale activiteiten.