De provincie Gelderland heeft een de waarschuwing vanwege de aanwezigheid van blauwalgen in recreatieplas de Slingeplas naast Bredevoort, omgezet naar een negatief zwemadvies. Uit metingen van Waterschap Rijn en IJssel is gebleken dat de waarden te hoge concentraties giftige blauwalgen oplopen in het zwemwater. Hierdoor is er een hoog risico op gezondheidsklachten.

Deze blauwalgen kunnen huid-, maag- of darmklachten veroorzaken.

Onder invloed van wind kan er ophoping van de blauwalgen plaatsvinden in het zwemwater. Dan ontstaat een groene of groenblauwe olieachtige laag die op het water drijft. Er wordt voor gewaarschuwd om niet door deze drijflaag heen te zwemmen en er geen kinderen in te laten spelen.

Actuele informatie over de zwemwaterkwaliteit staat op:

Klachten over het zwemwater?

Provincieloket

Mensen die een klacht of vraag over het zwemwater hebben, kunnen op werkdagen van 8.30 tot 16.30 uur bellen met het Provincieloket, tel. (026) 359 99 99. Mailen kan naar: provincieloket@gelderland.nl