Op initiatief van het waterschap “Waterschap Rijn en IJssel” zijn de afgelopen maanden automatische meetstations geplaatst in de Ahauser Aa in de Ahauser Aa aan de Haarmühle, in Graes en op de “Karnickelberg” in Ahaus. De wijk Borken, de stad Ahaus en de water- en bodemverenigingen “Untere Aa/Wittes Venn” en “Mittleres Aagebiet”, die verantwoordelijk zijn voor de Ahauser Aa, zijn aan Duitse zijde bij dit grensoverschrijdende project betrokken. Daarnaast is het project afgestemd met de directe waterlichamen.

“Het project is tot stand gekomen in het kader van onze intensieve grensoverschrijdende samenwerking op het gebied van waterbescherming”, legt Friedel Wielers, verantwoordelijk afdelingshoofd bij de afdeling Natuur en Milieu van het districtsbestuur, uit en legt uit: “De meetstations, die zelfvoorzienend zijn aangedreven door zonnepanelen registreren continu het zuurstofgehalte, de ph-waarde, de temperatuur en de geleidbaarheid van het rivierwater.” De verzameling van de gegevens dient om de waterkwaliteit te monitoren. Friedel Wielers: “De meetstations hebben ook de functie van ‘early warning system’ voor de Nederlandse en Duitse autoriteiten.” Zo kunnen merkbare veranderingen in bijvoorbeeld het zuurstofgehalte als gevolg van natuurlijke of menselijke invloeden zoals onjuist lozingen, kunnen in een vroeg stadium worden opgespoord en er kunnen sneller tegenmaatregelen worden genomen.

De projectdeelnemers bij de oplevering van het meetstation aan de Haarmühle (v.l.n.r.): Bernd Roosmann en Clemens Vennekötter (zowel water- als bodemvereniging/WABO “Mittleres Aagebiet”), Hindrik Stegemann (WABO “Untere Aa/Wittes Venn”), Friedel Wielers en Christian Scho (beiden stadsdeelbestuur Borken, Jan Kuiperije (“Waterschap Rijn en IJssel”), Volker Timmermann (Stad Ahaus), Ludger Kortbuss (WABO “Untere Aa/Wittes Venn” en Hubert Gesing (WABO “Mittleres Aagebiet”)

De via de meters bepaalde gegevens gaan online naar het “Waterschap Rijn en IJssel” en worden daar geëvalueerd. Het district Borken, de stad Ahaus en de betrokken water- en bodemverenigingen hebben toegang tot het dataplatform en wisselen bij afwijkingen informatie uit met Nederlanders. De Nederlandse kant draagt ​​de kosten voor het installeren van de meters.

“Het juiste zuurstofgehalte is letterlijk levensnoodzakelijk voor alle rivierdieren, vooral voor vissen”, besluit Wielers. Als het bijvoorbeeld in warme en droge zomers te laag staat, bestaat het risico dat vissen doodgaan. Met kennis van de specifieke situatie zouden eventueel selectief tegenmaatregelen genomen kunnen worden, bijvoorbeeld door middel van ventilatie.

Foto: Het meetstation in het gebied Haarmühle

 

Foto’s: www.presse-service.de