Zoals elk jaar heeft de Karper ook dit voorjaar weer vislessen voor de jeugd georganiseerd.

Op de eerste dag – woensdag 5 april – ging het nieuwe seizoen officieel weer van start, dit keer met een deelnemersaantal van 30 enthousiastelingen. De viscursus is opgedeeld in een drietal lessen verspreid over 3 weken. De eerste les vond plaats bij OBS de Bargerpaske, waar de leerlingen les kregen in de beginselen van het vissen.

Belangrijke punten waren de omgang met gevangen vis en visveiligheid, maar ook schoonhouden van de omgeving. Vanuit Sportvisserij Nederland is hiervoor de term “Vang5” in het leven geroepen, waarmee we sportvissers vragen om na iedere keer dat je gaat vissen, 5 stuks afval op te ruimen of om even 5 minuten schoon te maken. Verder leerden ze over de verschillende typen vissen middels een zoekplaat. Aan de hand van een aantal kenmerken moest men de juiste vis proberen op te zoeken.

Om te kunnen vissen is het van belang dat je weet wat je exact allemaal nodig hebt. Daarom kregen de leerlingen een workshop waarin ze een eigen tuigje maakten. Dit tuigje bestaande uit een dobber, gewichtjes en een haakje zullen ze tijdens de 2e les in de praktijk brengen.

De tweede dag – woensdag 12 april – hebben de leerlingen hun eerste praktijkervaringen kunnen opdoen. Deze les was aan de vijver aan de Vredenseweg bij de Bataafse Molen. Eerst kregen ze les in het maken van een goed lokvoer. Hoe maak je een goede bal die niet te kleverig is en waar moet je nu allemaal op letten tijdens het voeren zelf. Daarna hebben de kinderen met hun eigen gemaakte tuigje geprobeerd te vissen. Al snel zagen we dat men zonder enige moeite de ene vis naar de andere uit het water haalde. Wat we opmerkten was dat er veel verschillende soorten vis uit het water kwamen. Zo hebben we voorn, grondel, giebel, goudvis, karper, spiegelkarper en zeelt gezien. Extra leuk, omdat we ook meteen als die verschillende vissen konden laten zien. Ondanks de slechte weersverwachtingen bleek het toch een heldere avond te zijn. Iedereen had vis!

De derde dag – woensdag 19 april – was de voorspelling prachtig weer en dat beloofde dus een mooie afsluiting van de vislessen en de eindwedstrijd te worden. Rond 18:45 gingen de hengels te water. Er werden net als bij de eerste dag ook dit keer weer veel en veel soorten vissen gevangen. Vooral de giebel en de spiegelkarper kwam naar voren, maar ook voorn en een enkele zeelt. De nummer 1 had 17 vissen, de nummer 2 had 16 vissen en de nummer 3 had 15 vissen en de rest van de vissers was 4e. Het belangrijkste van de dag was dat er ruimschoots vis gevangen is en dat alle deelnemers met een lach op het gezicht en een attentie weer naar huis gingen.

Ook dit jaar kunnen we weer terugzien op een zeer succesvol begin van het seizoen. Het starten met vislessen voor de jeugd is van groot belang voor de toekomst van de hengelsport in het algemeen en dat van W.H.V. De Karper in het bijzonder. Het is goed te zien dat onze leden zich blijven inzetten voor de jeugd. Vissen is meer dan een visje vangen. Het is beleving, het is omgaan met de natuur, maar het is ook sport. W.H.V. de Karper is niet zomaar lid van Sportvisserij Nederland die op haar beurt weer s aangesloten bij NOCNSF.