De beroepsbevolking in Gelderland vergrijst en er zijn te weinig jongeren om de vacatures te vullen die hierdoor ontstaan. Hierdoor wordt de arbeidsmarkt steeds krapper, vooral in de bouw, techniek en zorg. Dit blijkt uit onderzoek van het Research Centrum voor Onderwijs & Arbeidsmarkt (ROA) heeft uitgevoerd in opdracht van provincie Gelderland.

In het onderzoek worden de arbeidsmarktprognoses tot 2026 weergegeven. De jaarlijkse uitstroom op de arbeidsmarkt in Gelderland stijgt naar ruim 3%, terwijl de jaarlijkse instroom daalt naar 2,8%. Dat betekent dat er steeds meer vacatures open staan en het steeds moeilijker wordt die vacatures in te vullen.

Arbeidsvoorwaarden verbeteren

In alle regio’s verwacht het ROA grote problemen bij het werven van lager opgeleid personeel. Het gaat hier vaak om laagbetaalde, flexibele banen in matige omstandigheden met weinig loopbaanperspectief. Door het voortdurende personeelsverloop en de hoge vervangingsvraag wordt in de (land)bouw, logistiek en industrie steeds moelijker om personeel te werven. Een verbetering van de arbeidsvoorwaarden en -omstandigheden kan hier uitkomst bieden.

Investeren in om- en bijscholing

In de bouw en techniek verwacht het ROA tekorten op MBO4 niveau en hogere technische opleidingen voor werktuigbouwkunde en elektrotechniek. Verder doorleren van studenten in het mbo of hbo en bij omscholing van werkenden en werkzoekenden kan deze knelpunten voor werkgevers verlichten. Het loont als werkgevers personeel werven uit andere verwante sectoren en deze omscholen.

Meer werven buiten de grenzen

Naar verhouding werken er minder mensen met een migratieachtergrond in Gelderland dan in de rest van Nederland. Vooral onder hoger opgeleiden is de diversiteit laag. Het ROA adviseert werkgevers in Gelderland meer in te zetten op de werving van internationale studenten en hoger opgeleiden. Voorbeelden hiervan zijn het Erasmus+ project voor de uitwisseling van studenten in Europa en het Lifeport Welcome Center dat de deur open zet voor internationaal talent.

Programma Onderwijs & Arbeidsmarkt

Met het programma Onderwijs & Arbeidsmark wil provincie Gelderland de  arbeidsmarkt klaar maken voor de toekomst door talent beter te benutten, de afstand tussen opleiding en werk te verkleinen en de bij- en omscholing van werkenden en werkzoekenden te bevorderen. De provincie gebruikt de arbeidsmarktprognoses om haar onderwijs en arbeidsmarktbeleid verder aan te scherpen.

Talent beter benutten

Gedeputeerde Peter Kerris: ‘De arbeidsmarkt in Gelderland wordt steeds krapper. We hebben alle talent nodig om de uitdagingen voor woningbouw, landbouw- en energietransitie aan te gaan. Alle betrokken partijen moeten nu de handen ineen slaan om de personeelstekorten in vitale sectoren te lijf te gaan. Door slimmer te werken, goed naar de arbeidsvoorwaarden te kijken en nieuw talent aan te trekken.’