De gemeenteraad van de gemeente Winterswijk heeft vier nieuwe wethouders benoemd en geïnstalleerd. Voor de huidige bestuursperiode 2022-2026 zijn dat wethouders Gosse Visser (Voor Winterswijk), Sandra Metaal-ten Dolle (Voor Winterswijk), Wim Wassink (CDA) en Elvira Schepers-Janssen (PvdA). De benoeming vond plaats op dinsdag 14 juni 2022 tijdens de raadsvergadering.

De afgelopen weken onderhandelden de fracties van Voor Winterswijk, CDA en PvdA over een inhoudelijk coalitieakkoord. Zij werden het samen eens en droegen kandidaten voor als wethouder. De gemeenteraad ging akkoord met hun voordrachten.

Tijdens de raadsvergadering aanvaardden de vier kandidaten hun benoeming. Daarna legden zij de eed of de belofte af. Samen met burgemeester Bengevoord vormen zij de komende bestuursperiode het college van burgemeester en wethouders. “Het is goed dat er na de verkiezingen nu weer een college aantreedt dat aan de slag kan voor Winterswijk. Ik zie uit naar een collegiale samenwerking in het college, met onze organisatie en met de Winterswijkers”, aldus burgemeester Bengevoord. De portefeuilleverdeling wordt door het college zelf vastgesteld.

Met hun benoeming tot wethouder zijn Wim Wassink (CDA) en Elvira Schepers-Janssen (PvdA) niet langer lid van de gemeenteraad. In hun plaats zijn Steven Vuijk (CDA) en Wessel Lammers (PvdA) als nieuwe raadsleden toegelaten.