In dienst bij een werkgever in Duitsland, maar thuiswerken in Nederland: voor veel werknemers is dat sinds het begin van de coronapandemie de nieuwe realiteit. Door een speciaal hiervoor ingevoerde uitzonderingsregeling voor de grensoverschrijdende sociale zekerheid en de belastingplicht, was dat tot nu toe meestal geen probleem. Vanaf 1 juli geldt deze regeling echter niet meer. Tijdens een webinar van de GrensInfoPunten op dinsdag 21 juni om 15.30 uur wordt toegelicht welke gevolgen dat voor werknemers heeft. Deelname is gratis.

Wat heeft het voor gevolgen wanneer ik in Nederland woon, in Duitsland een dienstverband heb en thuiswerk? Deze vraag staat tijdens het webinar centraal. En is niet algemeen te beantwoorden, weet Herman Lammers, adviseur bij het GrensInfoPunt. Want vanaf 1 juli is de sinds 2020 geldende uitzonderingspositie niet meer van toepassing, die inhield dat werknemers volledig thuis konden werken zonder dat dat effect had op de sociale zekerheid en belastingplicht. “Vanaf juli is de oude regeling weer van kracht. Daardoor kan het zijn dat werknemers die in Nederland thuiswerken zich ook hier sociaal moeten verzekeren of belasting moeten afdragen”, aldus Lammers. Per geval moet worden nagegaan welke regels er precies van toepassing zijn, aldus haar collega Juul Stinges. “Voor buitenstaanders is het niet altijd gemakkelijk te begrijpen. Daarom geven de GrensInfoPunten langs de Nederlands-Duitse grens advies over wonen en werken in het buurland.”

 

Tijdens het webinar op dinsdag 21 juni van 15.30 tot 16.30 uur komen ook andere onderwerpen aan bod die voor grensarbeiders relevant zijn, zoals loondoorbetaling bij ziekte, re-integratie en (privé)pensioenvoorzieningen. “Tijdens het webinar zullen we al deze punten aanstippen. Bovendien kunnen de deelnemers ook vragen stellen die we meteen of op een later tijdstip tijdens een persoonlijk gesprek beantwoorden”, aldus Lammers.

 

Wie wil deelnemen aan het webinar, kan zich tot en met 17 juni aanmelden op  https://bit.ly/Webinar210622. Meer informatie over wonen, werken en studeren in het buurland en de contactgegevens van het dichtstbijzijnde GrensInfoPunt zijn te vinden op www.grensinfopunt.eu.